Zastava Srbije

VLADA RS: Donijeta Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju kvota radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana i lica bez državljanstva u Republici Srpskoj za 2023. godinu

28.10.2022.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 192. sjednici u Banjaluci, Informaciju o stanju u privredi u Republici Srpskoj za 2021. godinu koje je sačinilo Ministarstvo privrede i preduzetništva.

Informacija obuhvata detaljne makroekonomske pokazatelje, ograničenja poslovanja, realizovane aktivnosti i prijedloge mjera i aktivnosti za poboljšanje poslovanja privrede u cjelini i pojedinačno po sektorima privrede.

U 2021. godini zabilježen je oporavak proizvodnih aktivnosti, i to:

Ostvarena je stopa realnog rasta BDP-a od 6,9% u odnosu na 2020. godinu, ostvaren je rast indeksa industrijske proizvodnje od 12,1% u odnosu na prethodnu godinu. Rast je nastavljen i u prvom polugodištu 2022. godine, te je isti iznosio 5,1% u odnosu na isti period prethodne godine. Prosječna neto plata nakon oporezivanja je veća za 5% u odnosu na prethodnu godinu i ista je iznosila 1004 KM. Rast plate je nastavljen i u 2022. godini, te je u prvom polugodištu 2022. godine ista iznosila 1157 KM i veća je za 3,6% u odnosu na isti period prethodne godine.

Ostvaren je rast finansijskih pokazatelja poslovanja privrednih subjekata iz realnog sektora, tako da su ostvareni ukupni prihodi u 2021. godini veći za 15,2% u odnosu na prethodnu godinu (isti su iznosili oko 21,93 milijarde KM).

Rast izvoza veći je za 31% u odnosu na prethodnu godinu, a važno je naglasiti da je ostvareni izvoz u 2021. godini prevazišao ostvareni izvoz iz 2018. godine.

Broj zaposlenih u Republici Srpskoj u 2021. godini je najveći od kada se ovaj pokazatelj prati - 279.030 zaposlenih lica, što je više za 4.803 zaposlena ili 1,75% u odnosu na 2020. godinu.

Vlada Republike Srpske upoznala se Izvještajem o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 1.1 - 30.06.2022. godine i Izvještajem o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za period 1.1 - 30.6.2022. godine.

Vlada konstatuje da je bankarski sektor Republike Srpske, uprkos izazovnom poslovnom okruženju izloženom uticaju postpandemijskih i inflatornih pritisaka, kao i refleksije opštih međunarodnih kretanja na domaći bankarski i realni sektor:

- Održao stabilniost, koja se ogleda u zadovoljavajućim stopama adekvatnosti kapitala, stopama likvidnosti, pozitivnom poslovanju svih banaka uz poboljšanje koeficijenta profitabilnosti, te smanjenju učešća nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima

- Zabilježio blagi pad bilansne aktive, kao rezultat smanjenja novčanih sredstava usljed pada depozita.

Vlada Republike Srpske konstatuje da je bankarskki sektor u prvom polugodištu 2022. godine obilježilo uspješno restrukturiranje “Sberbank” a.d. Banja Luka, sprovedeno u skladu sa ranije osnaženim regulatornim okvirom.

U prvom polugodište 2022. godine mikrokreditni sektor karakteriše rast bilansne aktive, kapitala i kreditne aktivnosti, rast dospjelih potraživanja koja još uvijek imaju nizak nivo učešća u ukupnim kreditima, kao i ostvaren pozitivan finansijski rezultat.

Kako bi se u predstojećem periodu ublažili efekti porasta kamatnih stopa na međunarodnom finansijskom tržištu, Vlada Republike Srpske očekuje od Agencije za bankarstvo Republike Srpske da redovno prati kretanje kamatnih stopa i, u okviru svojih nadležnosti, donosi mjere u cilju ublažavanja mogućih negativnih efekata na stabilnost finansijskog sektora i zaštitu korisnika finansijskih usluga.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju kvota radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana i lica bez državljanstva u Republici Srpskoj za 2023. godinu. Odlukom je utvrđena godišnja kvota radnih dozvola za zapošljavanje 1.400 stranih državljana i lica bez državljanstva u Republici Srpskoj za 2023. godinu.

Utvrđena godišnja kvota odnosi se: na produženje 400 ranije izdatih radnih dozvola i na izdavanje 1.000 novih radnih dozvola za novo zapošljavanje stranih državljana i lica bez državljanstva u Republici Srpskoj.

Republika Srpska je duži niz godina imala istu kvotu radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana i lica bez državljanstva. S obzirom na probleme s kojima su se poslodavci susreli u pogledu pronalaska adekvatne radne snage na domaćem tržištu, u 2022. godini povećana je kvota za novo zapošljavanje stranih državljana. Na broj izdatih radnih dozvola uticao je i trend stranih ulaganja za koje investitori u većini slučajeva traže angažovanje stručnog kadra sa posebnim znanjima i vještinama.

Radne dozvole u oviru utvrđene kvote za Republiku Srpsku stranim državljanima izdaju nadležne Filijale Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, pod uslovom da na evidenciji nezaposlenih u biroima prema sjedištu poslodavca nema lica odgovarajuće stručne spreme koja ispunjavaju uslove, ili ima ali su odbila zaposlenje u traženoj struci.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 27.10.2022.

Naslov: Redakcija