Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Utvrđena neustavnost pojedinih odredaba Odluke o visini troškova upisa u Imenik advokata Advokatske komore RS

28.10.2021.


27. oktobra 2021. godine, u Banjoj Luci održana Dvije stotine i sedamdeset i četvrta redovna sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivao o ustavnosudskim predmetima iz svojih Ustavom utvrđenih nadležnosti.

Ustavni sud je na ovoj sjednici, među ostalim odlukama, donio i odluku u predmetu broj U-95/20 kojom je utvrđeno da tačka I Odluke o visini troškova upisa u Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019 i 64/2020 - odluka US) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o advokaturi Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 80/2015). Osporenom odredbom ovoga normativnog akta propisano je da se visina troškova upisa u Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske utvrđuje u iznosu od 5.500,00 KM. Kao i u dvije ranije donesene odluke ovoga Suda, broj U-101/17 i U-12/19, kojima je kasirao prethodne odredbe o istom pitanju, Ustavni sud je i ovaj put ocjenio da je sporna odredba propisana paušalno i arbitrerno, što je suprotno garancijama ustavnog načela vladavine prava. Ustavni sud je i u danas donesenoj odluci ponovio da pojam “troškovi” mora da podrazumijeva stvarne troškove postupka upisa u Imenik, koji moraju biti zasnovani na objektivnim pokazateljima. Stvarni troškovi upisa u Imenik advokata, apostrofirao je Ustavni sud, su novčani izraz stvarnih utrošaka pojedinih elemenata postupka, te ne mogu predstavljati prihod Adokatske komore u paušalnom iznosu.

Na istoj sjednici Ustavni sud je donio i odluku u predmetu broj U-45/21. Ovom odlukom odbačen je prijedlog Gradonačelnika Grada Banja Luka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke skupštine Grada Banja Luka o usvajanju budžeta Grada Banja Luka za 2021. godinu u dijelu koji se odnosi na budžetske izdatke po korisnicima – jednokratna novčana pomoć zaposlenim u zdravstvu na teritoriji Grada Banja Luka, kao i u odnosu na pojedine tačke Odluke o izvršenju budžeta Grada Banja Luka za 2021. godinu. Ocjenjujući ustavnost i zakonitost navenih akata i njihovih odredbi, Ustavni sud je prethodno podsjetio na svoje nadležnosti koje su određene članom 115. Ustava Republike Srpske, te, nakon toga, da osporene odredbe prvonavedenog akta predstavljaju odraz cjelishodne procjene njenog donosioca o predmetnom uređivanju odnosa, a za čiju ocjenu zakonitosti Ustavni sud nije nadležan. U odnosu na osporenu Odluku o izvršenju budžeta Grada Banja Luka Ustvni sud je konstatovao da ista predstavlja realizaciju i način izvršenja u praksi konkretnih budžetskih stavki koje se odnose na određeni krug subjekata, tako da ova odluka nema karakter opšteg pravnog akta za čiju je ocjenu nadležan Ustavni sud.

Ustavni sud je, pored navedenih odluka, donio odluke i u predmetima broj U-63/20, U-71/20, U-75/20, U-78/20, U-84/20, U-85/20, U-90/20, U-92/20, U-94/20 i U-98/20 kojim su odbačeni i odbijeni prijedlozi, odnosno nisu prihvaćene inicijative za ocjenjivanje ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Zakona o sudskim taksama i Zakona o uređenju prostora i građenju, kao i pojedinih podzakonskih opštenormativnih akata.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 27.10.2021.

Naslov: Redakcija