Zastava Srbije

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA U RS: Uvaženo 106 reklamacija potrošača

28.09.2023.


Žalbe potrošača u vezi sa reklamacijama sve češće bivaju uvažene, te je tokom osam mjeseci ove godine utvrđeno da su reklamacije bile opravdane u 106 slučajeva od ukupno 150 izvršenih kontrola.

Kako su naveli u Inspektoratu Republike Srpske, potrošači su se najčešće žalili na neprihvatanje reklamacija od strane trgovaca za tehničke proizvode, odjeću i obuću, te u manjem broju na usluge od ekonomskog interesa.

"Na licu mjesta u korist potrošača riješeno je 90 reklamacija, a u 16 slučajeva poslovnim subjektima je rješenjem naloženo da potrošaču omoguće korišćenje njihovih prava. U 39 kontrola utvrđeno je da reklamacije potrošača nisu bile opravdane ili nisu u nadležnosti tržišne inspekcije, dok je pet postupaka još u toku", istakao je glavni republički tržišni inspektor Radivoje Gavrić.

Kako kaže inspektor, kontrole koje su vršene po reklamacijama rješavane su na različite načine.

"Trgovci su potrošačima vraćali novac ili vršili zamjenu proizvoda novim, a bilo je i slučajeva gdje zahtjevi potrošači nisu bili opravdani", rekao je Gavrić, dodajući da se sve češće žalbe potrošača rješavaju kompromisom, bez potrebe preduzimanja represivnih i kaznenih mjera od strane inspekcije.

Mnogo veći broj reklamacija, prema mišljenju Jovana Vasilića, predsjednika Udruženja potrošača "Zvono" Bijeljina, dođe do udruženja potrošača, a samo one koje se ne riješe idu ka inspekciji.

"Mi svakodnevno imamo dvije ili tri prijave. To što stigne do inspekcije, prvo bude kod nas. Mi dajemo savjet šta da uradi potrošač, a ako ne bude zadovoljan odgovorom trgovca, tek onda ga upućujemo na inspekciju", rekao je Vasilić.

Prema njegovom iskustvu, potrošači se najčešće informišu putem telefona, a najveći broj reklamacija je na proizvode koji su uglavnom u garantnom roku.

Oko 200 potrošačkih prigovora zabilježeno je u ovoj godini u Udruženju potrošača "Reaktiv" iz Banjaluke, dok su prošle godine zabilježili 400 reklamacija. Kako ističe Dušan Srdić, predsjednik ovog udruženja, najviše potrošačkih prigovora zabilježili su u oblasti usluga od ekonomskog interesa.

"Nikako nije zanemarljiv broj potrošača koji imaju opravdane ili neopravdane reklamacije na garanciju, odnosno na ispravnost i samo funkcionisanje proizvoda, bilo da se radi o tehničkim proizvodima ili obući i odjeći", rekao je Srdić.

Kao jedan od razloga lakšeg rješavanja pitanja reklamacija, prema mišljenju Gavrića, ali i udruženja potrošača, jeste edukacija građana o potrošačkim pravima i napredak u ponašanju trgovaca.

"Mi smo uglavnom radili edukacije sa trgovcima, a radili smo i radionice po školama. Posljednjih godina smo se bazirali na učenike srednjih škola", istakao je Vasilić.

Iz Inspektorata su pozvali građane da se obrate instituciji kada smatraju da su im uskraćena prava, dodajući da inspekcija u kontrolama, ukoliko uoči nepravilnosti, nalaže njihovo otklanjanje, čime se sprečava nastanak povrede prava potrošača.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Adnan Selimović, 25.09.2023.

Naslov: Redakcija