Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen Prijedlog zakona o organizaciji tržišta vina

28.08.2023.


Vijeće ministara BiH je jednoglasno usvojilo i uputit će odmah Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj proceduri Prijedlog zakona o organizaciji tržišta vina u Bosni i Hercegovini u novom tekstu, s oznakom ‘EI’ kao potvrdom odgovarajuće usklađenosti s pravnom stečevinom EU-a i međunarodnim standardima u toj oblasti.

Novi tekst zakona rezultat je dogovora nakon jučerašnje sjednice Vijeća ministara BiH na kojoj su istaknute, a danas usaglašene, određene tehničke primjedbe u vezi s skraćivanjem roka s 18 na 12 mjeseci za donošenje odgovarajućih pravilnika u toj oblasti te preciznijim definiranjem stupanja na snagu i primjene ovog zakona.

Posebno je važno da je ostavljeno dovoljno vremena da se domaćim proizvođačima omogući neometano obavljanje vanjskotrgovinskog prometa na evropskom i svjetskom tržištu i nakon novembra 2024. godine, koji je Evropska komisija odredila kao krajnji rok za usklađivanje zakonodavstva u BiH u području vina i vinogradarstva sa standardima EU-a.

S obzirom na značaj koji taj sektor ima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Vijeće ministara BiH usvajanjem zakona o organizaciji tržišta vina želi osigurati veću konkurentnost i bolji pristup proizvođača iz BiH evropskim i svjetskim tržištima, uz bolje uvjete za proizvodnju vina, usklađene s evropskim standardima.

Prijedlogom zakona utvrđuju se načela organizacije tržišta vina u BiH i preciziraju odredbe o proizvodnji grožđa i vina.

Značajan dio zakona odnosi se na sistemsko uređenje oblasti u vezi s oznakama porijekla i geografskog porijekla te na označavanje, prezentaciju i reklamiranje proizvoda vinarstva, kao i na stavljanje tih proizvoda na tržište, njihov nadzor i kontrolu, uključujući i odredbe o organskim vinima, aromatiziranim vinskim proizvodima i voćnim vinima.

Novi zakon omogućuje uspostavljanje Vinogradarsko-vinarskog registra, koji predstavlja osnov za oživljavanje i daljnji razvoj tog sektora u Bosni i Hercegovini.

Rješenja predložena u ovome zakonu imat će višestruki pozitivan uticaj na proizvođače grožđa i vina i njihovu potpunu registraciju za obavljanje djelatnosti, kao i na potrošače koji će imati cjelovit uvid u kvalitet domaćih vina na tržištu i veću konkurenciju kvalitetnijih domaćih vina, a posebno u odnosu na uvozna vina i grožđe iz drugih zemalja.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 24.08.2023.