Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen veći broj prijedloga zakona

28.07.2022.


Na 24. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Usvojen je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Dom naroda je, u prvom čitanju i po skraćenom postupku, usvojio Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH. Ovaj Prijedlog zakona predviđa povećanje plaća, kroz izmjene koeficijenata, zaposlenim u državnoj službi sa najnižim koeficijentima, uključujući profesionalna vojna lica, policijske službenike i državne službenike i zaposlenike.

Dom je, u prvom čitanju, usvojio i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Dom naroda PSBiH nije usvojio Zahtjev delegata Kluba bošnjačkog naroda za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku. Pošto Dom nije usvojio ni Zahtjev za razmatranje po skraćenom postupku, ovaj Prijedlog zakona bit će razmatran u redovnoj zakonodavnoj proceduri.

Dom nije usvojio Zahtjev Predstavničkog doma PSBiH za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku. Pošto Dom za nije usvojio Zahtjev za razmatranje ovog Prijedloga zakona po skraćenom postupku, Prijedlog zakona bit će razmatran u redovnoj zakonodavnoj proceduri.

Dom je usvojio delegatsku inicijativu Dragana Čovića kojom je prihvatio radnu definiciju antisemitizma Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust. U inicijativi se navodi i radna definicija antisemitizma koja glasi: ,,Antisemitizam je određeno poimanje Židova koje se može iskazati kroz mržnju prema njima. Postoje usmena, pismena i fizička izražavanja antisemitizma, koja su usmjerena prema Židovima ili nežidovima i/ili prema njihovoj imovini, ustanovama Židovske zajednice te Židovskim vjerskim objektima."

Dom naroda je usvojio Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, čiji je podnosilac Predsjedništvo BiH.

Dom nije usvojio Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, kao ni Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2022. godinu. 

Dom naroda imenovao je Elvisa Kondžića za direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, a Damirku Mioč i Rada Ristovića za zamjenike direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Usvojen je i Prijedlog odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, čiji je podnosilac Zajednička komisija za lјudska prava PSBiH. U Vijeće nacionalnih manjina BiH Dom naroda PSBiH imenovao je: 

 1. Zamire Sokoli Begović (Albanka)
 2. Davor Ebner (Austrijanac)
 3. Skender Mustagrudić (Crnogorac)
 4. Željko Vasko (Čeh)
 5. Franjo Rover (Italijan)
 6. Ernest Grin (Jevrej)
 7. Saša Mićin (Mađar)
 8. Todorka Jovanović (Makedonka)
 9. Velibor Kuvač (Nijemac)
 10. Dejan Piotrovski (Poljak)
 11. Mujo Fafulić (Rom)
 12. Violeta Džolan (Rumunka)
 13. Igor Kotjelnikov (Rus)
 14. Mihal Hemun (Rusin)
 15. Danijel Štefek (Slovak)
 16. Dragica Tešić (Slovenka)
 17. Hakan Varan (Turčin)
 18. Miroslav Bobrek (Ukrajinac).

Dom naroda dao je saglasnost za ratificiranje:

 • Protokola kojim se izmjenjuje i dopunjava Konvencija o zaštiti pojedinaca u vezi s automatskom obradom ličnih podataka,
 • Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora za 2018-2020. za 2020. godinu između Evropske komisije, Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore,
 • Ugovora o grantu (Regionalni projekat čvrstog otpada u Živinicama) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant od Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA),
 • Okvirnog sporazuma o finansijskom partnerstvu između Evropske komisije i Bosne i Hercegovine o posebnim aranžmanima za provođenje finansijske pomoći Unije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III),
 • Ugovora o grantu (Koridor 5c u FBiH – Dio 3 – Poddionica: Poprikuše-Nemila) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz programa Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan,
 • Ugovora o grantu (Koridor 5c2 u FBiH – Dio 3 – Poddionica: Tunel Ivan) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicioni grant iz programa Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan

IZVOR: Izvor: Vebsajt Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, 27.07.2022.

Naslov: Redakcija