Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Uredbe sa zakonskom snagom koje je donijela Predsjednik Republike Srpske u toku 2020. godine za vrijeme vanrednog stanja usljed pandemije izazvane korona virusom, u skladu su sa Ustavom

28.06.2021.


23. juna 2021. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i sedamdeseta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, odlučivano o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Ustavni sud je, između ostalih odluka koje su usvojene na današnjoj sjednici, donio i odluku u predmetu broj U-29/20. Ovom odlukom odlučeno je da se ne prihvata inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti 19 Uredbi sa zakonskom snagom koje je donijela Predsjednik Republike Srpske u toku 2020. godine za vrijeme vanrednog stanja usljed pandemije izazvane korona virusom. Ustavni sud je, naime, odlučujući u ovoj ustavnopravnoj stvari, imao u vidu da je Narodna skupština Republike Srpske proglasila vanredno stanje u skladu sa relevantnim odredbama Ustava, čime je omogućena primjena odredbi člana 81. Ustava Republike Srpske. Ove odredbe, naime, daju pravo Predsjedniku Republike da vrši određene nadležnosti koje pripadaju Narodnoj skupštini tako što može donositi uredbe sa zakonskom snagom kojim privremeno uređuje određene društvene odnose. Ustavni sud je ocijenio da je, u datim okolnostima, sazivanje i održavanje sjednica Narodne skupštine bilo onemogućeno i da je u vezi donošenja osporenih uredbi pribavljeno mišljenje predsjednika Narodne skupštine, čime su, dakle, bili ispunjeni svi Ustavom kumulativno određeni uslovi za njihovu pravnu valjanost. S tim u vezi, Ustavni sud je takođe imao u vidu i da je Narodna skupština Republike Srpske naknadno donijela odluke o potvrđivanju navedenih uredbi sa zakonomskom snagom, te su, zbog svega navedenog, osporene uredbe sa zakonskom snagom u saglasnosti sa odredbama Ustava.

- Ustavni sud je, pored navedene odluke, donio odluke i u predmetima broj U-37/20, U-52/20, U-56/20, U-58/20, U-59/20, U-61/20 i U-68/21 kojim nisu prihvaćene inicijative za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o oružju i municiji, Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske, kao i ocjenu određenih podzakonskih akata. Naposljetku, u predmetu broj U-67/20 Ustavni sud je donio rješenje kojim je obustavio ustavnosudski postupak, jer su prestali postojati procesni razlozi za njegovo daljnje vođenje.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 24.06.2021.

Naslov: Redakcija