Zastava Srbije

ZAKONI O PRAZNICIMA: Neradni dani povodom Međunarodnog praznika rada 1. i 2. maj 2023. godine

28.04.2023.


U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 43/2007 i "Sl. glasnik BiH", br. 77/2016 - rješenje US BiH) neradni dani povodom republičkih praznika: Međunarodnog praznika rada i Dana pobjede nad fašizmom su:

•           01 i 02.05.2023.godine (ponedjeljak i utorak) i

•           09.05.2023.godine (utorak)

U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Načelnik opštine, odnosno gradonačelnik će odrediti koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije sa područja jedinice lokalne samouprave dužni da rade i u dane praznika Republike i u kom obimu, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o praznicima (“Službeni list SFRJ”, broj: 6/73), koji se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona (“Službeni list RBiH”, broj: 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (“Službeni list RBiH”, broj: 13/94), primjenjuje kao federalni zakon, propisano da je Prvi maj/svibanj praznik rada i da se obilježava dva dana (1. i 2. maja/svibnja).

Shodno navedenom, a s obzirom da 1. maj 2023. godine pada u ponedjeljak, obavještavamo javnost da su neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine ponedjeljak 1. maj/svibanj i utorak 2. maj/svibanj 2023. godine.

Na dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS i Federalno Ministarstvo rada i socijalne politike, 26.04.2023.

Naslov: Redakcija