Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđena pojedinačna mišljenja o prijedlozima zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH i o dopuni Zakona o radu u institucijama BiH

28.04.2021.


Vijeće ministara BiH ovlastilo je predsjedavajućeg Zorana Tegeltiju da usmeno odgovori na interpelaciju poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Predraga Kojovića, Nermina Nikšića, Aide Baručije, Saše Magazinovića, Nade Mladine, Zukana Heleza, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, koja će biti održana u srijedu, 28. 4. 2021. godinu.

Na interpelaciju, kojom je zatraženo otvaranje rasprave o radu Vijeća ministara BiH o pitanju iznalaženja odgovora na krizu izazvanu pandemijom COVID-19, pripremljen je sveobuhvatni odgovor o provedenim aktivnostima i mjerama državnih ministarstava civilnih poslova, sigurnosti, vanjskih poslova, finansija i trezora, vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, te komunikacija i transporta, kao i Koordinacionog tijela BiH za zaštitu i spašavanje.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, utvrdilo je pojedinačna mišljenja o prijedlozima zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH i o dopuni Zakona o radu u institucijama BiH, koje je predložio poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Saša Magazinović.

Uz sedam glasova za i dva protiv nije postignut konsenzus o prijedlozima mišljenja u vezi sa prijedlozima zakona o Visokom tužilačkom vijeću BiH, o Uredu disciplinskog tužioca BiH i o Visokom sudskom vijeću Bosne i Hercegovine, predlagača Kluba poslanika Demokratske fronte u ovom domu.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

Radi se o članu iz reda stručnjaka za indirektno oporezivanje kojeg će Vijeće ministara BiH imenovati na period od pet godina.

Opći i posebni uvjeti za ovo mjesto su propisani Odlukom o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Vijeća ministara BiH, 27.04.2021.

Naslov: Redakcija