Zastava Srbije

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GASU: Rok za sugestije 30. april 2020. godine

28.04.2020.


U skladu sa tačkom 4. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona ("Sl. glasnik RS", br. 123/2008 i 73/2012), Ministarstvo energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovane subjekte da dostave komentare i sugestije na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o gasu.

Komentare i sugestije možete dostaviti na adresu: Ministarstvo energetike i rudarstva, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, ili putem elektronske pošte na adresu m.todorovic@mier.vladars.net do četvrtka 30.04.2020. godine.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo energetike i rudarstva RS, 23.04.2020.

Naslov: Redakcija