Zastava Srbije

PRIMJENA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE SA POSEBNIM OSVRTOM NA VAŽNOST NAJNOVIJIH IZMJENA I DOPUNA ZAKONA: Paragraf Lex organizuje savjetovanje, na Ilidži, 22. maja 2024. godine

28.03.2024.


Kompanija Paragraf Lex organizovaće, 22. maja 2024. godine, savjetovanje na temu “Primjena Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na važnost najnovijih izmjena i dopuna zakona”.

Savjetovanje će biti održano u Hotelu Hollywood Sarajevo, Dr. Mustafe Pintola 23, Ilidža.

Kompanija Paragraf Lex organizuje savjetovanje koje ima za cilj da učesnicima prezentuje principe i odredbe na kojima se zasniva rad u državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, na način da će biti dat sveobuhvatan pregled odredbi Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, od osnovnih pojmova državne službe, instituta prijema u državnu službu, kretanja u službi, prava i odgovornosti državnih službenika, zaštite prava, te prestanka dužnosti državnih službenika. Učesnici će se takođe upoznati i sa najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, te utjecajem istih na stvaranje modernije i efikasnije državne službe. Sve navedeno biće pezentovano kroz mnoštvo praktičnih primjera, sa kojima su se predavači susretali u svom dugogodišnjem radu u Agenciji za državnu službu BiH.

Savjetovanje na navedenu temu će biti korisno kako sa aspekta upoznavanja rada i funkcionisanja državne službe, tako i sa aspekta stvaranja imidža nove, modernije državne službe, koja će na brži i efikasniji način pružati usluge građanima. Kroz savjetovanje će se učesnici kroz praktične primjere upoznati i sa problemima i izazovima koji se odnose na državnu službu. Učesnici će uz stečene informacije i znanje biti u mogućnosti ne samo bolje shvatiti rad državne službe, već će se upoznati sa pravnim institutima koje mogu primjeniti i izvan državne službe.

Savjetovanje je namijenjeno praktičarima iz oblasti radnih odnosa i upravnog prava, advokatima i sudijama koji se bave radnim i upravnim pravom, nevladinim organizacijama koje prate rad državne službe, visokoškolskim ustanovama na kojima se izučava predmet upravnog i radnog prava, licima zaposlenim u državnoj upravi, te ostalim zainteresiranim licima.

Teme savjetovanja:

 • Principi državne službe (zakonitost, transparentnost i javnost, odgovornost, efikasnost i ekonomičnost, profesionalnost i nepristrasnost)
 • Radna mjesta u državnoj službi
 • Prava i dužnosti državnih službenika (pregled prava i dužnosti državnih službenika)
 • Zapošljavanje i unapređenje državnih službenika (upražnjena radna mjesta, opći i posebni uslovi za postavljenje u državnu službu, izborni proces, komisije za izbor, interni i javni oglasi, interni i eksterni premještaji, direktno preuzimanje državnih službenika, unapređenje državnih službenika)
 • Prestanak dužnosti državnih službenika (uslovi za prestanak)
 • Ocjenjivanje državnih službenika (primjena odredbi Zakona o državnoj službi u institucijama BiH i Pravilnika o načinu ocjenjivanja rada državnlh službenika u institucijama BiH)
 • Disciplinska odgovornost državnih službenika (primjena odredbi Zakona o državnoj službi u institucijama BiH i Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti državnih službenika u institucijama BiH, disciplinski postupak, povrede službene dužnosti, disciplinske mjere, Kodeks državnih službenika)
 • Zaštita prava državnih službenika (način ostvarivanja zaštite prava državnih službenika, ombudmen, Agencija za državnu službu BiH, Odbor državne službe za žalbe, upravni spor)
 • Izmjene i dopune Zakona o državnoj službi u institucijama BiH - važnost izmjena, registar uposlenih

Predavači:

 • Sanja Jelić-Širić - šef Odsjeka za prijave, testiranja, postavljenja i razrješenja, Agencija za državnu službu BiH
 • Olja Papaz - šef Odsjeka za pravne poslove, zaštitu prava i opće poslove, Agencija za državnu službu BiH

Detaljne informacije o savjetovanju (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Primjena Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na važnost najnovijih izmjena i dopuna zakona“.


IZVOR: Redakcija Paragraf Lex, 27.03.2024.