Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O OSNOVNOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU: Jasnije definisan produženi boravak, boravak i program pred polazak u školu

28.03.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Predloženim nacrtom su detaljnije propisani uslovi za osnivanje područnih odjeljenja, jasnije je definisan produženi boravak, boravak (stari naziv jutarnje čuvanje) i program pred polazak u školu, a definisan je i način izvođenja ekskurzija, izleta, škola u prirodi i ostalih aktivnosti koje doprinose razvoju učenika.

Zbog pokrenute inicijative da se u malim sredinama, u okviru školskih objekata organizuje predškolski program, prilagođene su odredbe koje se odnose na organizovanje proširene djelatnosti, a jasnije je definisana i mogućnost organizovanja programa za baletsko vaspitanje i obrazovanje.

Definisano je i da rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kroz reformske procese u obrazovanju po prvi put su definisana područja rada nastavnika, stručnih saradnika, voditelja biblioteke, voditelja produženog boravka, a po prvi put su definisani i poslovi odjeljenjskog starješine.

Detaljnije je utvrđeno da su nastavnici, stručni saradnici, voditelji u produženom boravku, voditelji biblioteke, sekretari, računovođe i direktori škola dužni da se stručno usavršavaju, te da će novim pravilnikom biti dodatno razrađeni kriterijumi za dodjelu Svetosavske nagrade koji će omogućiti i stručnim saradnicima da budu kandidovani za dodjelu nagrade.

Definisane su i druge oblasti kao što je pitanje ishrane u školama, a predviđeno je donošenje i novih pravilnika koji će dodatno uticati na kvalitetnije provođenje reforme obrazovanja.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 24.03.2022.

Naslov: Redakcija