Zastava Srbije

PRODUŽEN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U FBIH: Primjena Kolektivnog ugovora produžena je na period od 12 mjeseci

28.01.2021.


Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto zajedno sa premijerima i predstavnicima ostalih kantona u Federaciji BiH potpisao je Sporazum o produženju primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH.

Sporazum je sa predstavnicima Kantona potpisao predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH Samir Kurtović.

Primjena Kolektivnog ugovora produžena je na period od 12 mjeseci.

Kako je istaknuto, Samostalni sindikat je blagovremeno dostavio prijedlog tog sporazuma na razmatranje i usvajanje Vladi FBiH i vladama kantona.

"Prema riječima predsjednice Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija KS Višnje Ljubijankić, Kanton Sarajevo je, u okviru propisanih procedura, pribavio neophodne saglasnosti i odluke o prihvatanju ovog sporazuma i od Grada Sarajevo i svih općina u Kantonu, kao i ovlaštenja da premijer KS potpiše ovaj sporazum u njihovo ime", saopćeno je iz Vlade KS.


IZVOR: Vebsajt Klix, 25.01.2021.

Naslov: Redakcija