Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH: Usvojeni prijedlozi zakona o provođenju odluka sudova, o stečaju, o dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici

28.01.2021.


Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH usvojen je po skraćenom postupku većinom glasova na današnjoj online sjednici Zastupničkog doma Federalnog parlamenta.

Vlada Federacije BiH kao predlagač je navela da dopunama sadašnjeg zakona iz te oblasti, treba ozakoniti novi institut "osobe od povjerenja" u cilju zaštite žrtava nasilja.

"Uvođenjem tog instituta omogućilo bi se donošenje konkretnih mjera kojima bi se ojačao položaj žrtve nasilja u porodici osiguravanjem da su njena prava i interesi dosljedno i adekvatno predstavljeni i uzeti u obzir u svim fazama i kroz sve institucionalne i vaninstitucionalne mehanizme zaštite", rečeno je u obrazloženju.

Prema Vladinom daljnjem obrazloženju, osnovni razlog za dopunu Zakona je unapređenje normativnog okvira kojim je uređen postupak zaštite žrtve porodičnog nasilja.

Uz predloženi zakon, na prijedlog parlamentarne Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda, izglasan je i zaključak da Federalno ministarstvo pravde pripremi već za narednu sjednicu Doma izmjene i dopune Krivičnog zakona FBiH o zaštiti žena i djece od nasilja, u skladu s odgovarajućim konvencijama.

Na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Nacrt zakona o zaštiti uzbunjivača, odnosno prijavitelja korupcije u FBiH, koji je predložila zastupnica Naše stranke Sabina Ćudić, nije dobio potrebnu većinu glasova.

Prijedlog zakona o stečaju, čiji je predlagač Federalna vlada, odobren je većinom glasova.

Ovim zakonom se uređuju predstečajni i stečajni postupak, pravne posljedice otvaranja i provođenja tih postupaka te reorganizacija stečajnog dužnika nesposobnog za plaćanje na osnovu stečajnog plana. Kako je navedeno u obrazloženju za ovaj postupak, tekst sadrži zakonska rješenja neophodna za otklanjanje štetnih posljedica po poslovne subjekte, nastale usljed pandemije COVID-19.

Propisana su potpuno nova zakonska rješenja kojima se uvodi predstečajni postupak kao potpuno nova faza sudskog postupka, s ciljem revitalizacije poslovnih subjekata koji se susreću s određenim poteškoćama i otklanjanja tih poteškoća kako bi poslovni subjekt ponovno nastavio normalni rad.

Hitni postupak za donošenje zakona je predložen s ciljem otklanjanja štetnih posljedica po poslovne subjekte u Federaciji BiH, odnosno po kompletnu privredu, kao i radi što bržeg a neophodnog privrednog oporavka Federacije BiH u uvjetima pandemije.

Predstavnički dom Federalnog parlamenta je odobrio Prijedlog zakona o provođenju odluka sudova čiji je predlagač Federalna vlada.

Ovim zakonom se uređuje provođenje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za čije je izvršenje nadležna Vlada Federacije BiH, odluka Ustavnog suda Federacije BiH i odluka Evropskog suda za ljudska prava za čije izvršenje su također nadležne institucije Federacije BiH, kao i druga pitanja vezana za izvršenje tih odluka.

Organi vlasti FBiH kojima su dostavljene ove odluke dužni su ih provoditi u skladu s Ustavom Federacije BiH i nadležnostima propisanim ovim zakonom. Dužni su izvršavati te odluke brzo i efikasno uz poštovanje zadatih rokova te uz podlijeganje odgovornosti u slučaju neizvršenja.

Kako je navedeno u razlozima za donošenje ovog zakonskog rješenja, nakon provođenja dvogodišnjeg projekta Misije OSCE-a u BiH "Demokratsko upravljanje", utvrđeni su problemi porasta broja neizvršenih odluka najviših sudskih institucija te njihovo sporo i neefikasno izvršavanje, odnosno neizvršavanje.

Između ostalih, detektovan je problem nedostatka procedura izvršenja odluka, nedovoljno razvijenog sistema praćenja provođenja odluka putem organa u čijoj nadležnosti treba da bude praćenje njihovog provođenja i nedovoljno izgrađen sistem mjera prevencije.

Ovakvim zakonskim rješenjima bi bila stvorena pretpostavka za uspostavu jasnog mehanizma u procesu izvršenja odluka kroz zakonodavni i administrativni okvir, što bi vodilo ka daljnjem jačanju institucija vlasti i promicanju načela vladavine prava, obrazloženo je.


IZVOR: Vebsajt Klix i BHRT, 26.01.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija