Zastava Srbije

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STVARNIM PRAVIMA: Neustavne pojedine odredbe Zakona

27.12.2021.


Ustavni sud Republike Srpske je utvrdio povredu Ustava Republike Srpske. Naime, odlukom broj U-105/20 Ustavni sud je odlučio da član 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima, kojim je propisano da će se ranije doneseni Zakon o stvarnim pravima početi primjenjivati ne od 1. jula 2009. godine već od 1. januara 2010. godine, nije u saglasnosti sa najvišim normativnopravnim aktom Republike Srpske.

Odlučujući u ovome predmetu, Ustavni sud je, prije svega, konstatovao da pojam “početak primjene” propisa nije kategorija utvrđena Ustavom. Ustav Republike Srpske poznaje samo institut stupanja na snagu zakona, ali ne i institut odgođene primjene zakona koji je stupio na snagu. Prema ocjeni Suda, iz navedene ustavne odredbe proizlazi da ukoliko zakon, drugi propis ili opšti akt stupa na snagu određenog dana, on se od tog dana i primjenjuje. Stoga, propisivanje kojim se nakon stupanja na snagu odgađa primjena normativnog akta nije u saglasnosti sa garancijama Ustava. Dakle, zakon stupa na snagu tačno određenog dana, što znači da se od tog dana mora početi i primjenjivati. To je opšti ustavni zahtjev kojem mora udovoljiti svaki zakon.

Zakonske odredbe koje propisuju odgođeni početak primjene zakona koji je stupio na snagu ne udovoljavaju zahtjevima načela valdavine prava, a pogotovo principu pravne sigurnosti objektivnog pravnog poretka kao njegovom sastavnom dijelu. Odsustvo istovremenosti u stupanju na snagu i početku primjene zakona, drugih propisa i opštih akata, prema stanovištu Ustavnog suda, dovodi do pravne nesigurnosti, jer uzrokuje stanje uporednog postojanja više propisa koji regulišu istu materiju zbog čega može biti nejasno koji će se propis primjenjivati u razgoblju od dana stupanja na snagu opšteg akta do dana početka njegove primjene.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 22.12.2021.

Naslov: Redakcija