Zastava Srbije

VLADA FBIH: Usvojena informaciju o Registru taksi i naknada, gradnja ceste na dionici Sarajevo-Goražde javni interes

27.11.2017.


Vlada Federacije BiH je donijela odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalne ceste na dionici Sarajevo-Goražde i početka realizacije tog projekta. Vlada je prihvatila inicijativu o uspostavljanju Grada Živinice.

Kako je obrazloženo u saopštenju Vlade FBiH, izgradnja regionalne ceste Goražde – Hranjen – Hrenovica, dužine 13,7 kilometara, kao dio cestovnog povezivanja Sarajeva s Goraždem, od javnog je interesa za Federaciju BiH kao jednog od najvažnijih projekata za taj dio Bosne i Hercegovine i FBiH.

Značaj projekta je višestruk i utiče na ukupan razvoj, podršku izuzetnim privrednim aktivnostima u Bosansko-podrinjskom kantonu, podršku održivom povratku na cjelokupnom području i pretvaranje izuzetno ruralnih u područja čija namjena može biti usmjerena u razne svrhe, navodi se u saopštenju.

Prihvaćena inicijativa o uspostavljanju Grada Živinice

Na sjednici Vlade FBiH je prihvaćena inicijativa za izradu Zakona o uspostavljanju Grada Živinice, koju je podnijelo Opštinsko vijeće Živinice.

U inicijativi je istaknuto je da je Opština Živinice usvojila Odluku o proglašenju gradom, te da su za to ispunjeni uslovi propisani Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 49/2006 i 51/2009), što je i utvrđeno nakon provedenih potrebnih procedura.

Federalna vlada je, kroz dvije odluke, odobrila izdvajanje ukupno 1.117.808 KM za uplatu doprinosa i stvaranje uslova za penzionisanje ukupno 120 radnika PS Vitezita, Vitezkartona Krivaje-Mebl – u stečaju, Heliosa i BNT Hidraulike – u stečaju.

Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, razmatrana je i usvojena informacija o konsolidovanom izvršenju budžeta Federacije BiH, deset kantona, 80 opština, kao i izvršenje finansijskih planova 26 izvanbudžetskih fondova.

Ukupni prihodi za period januar – septembar 2017. godine ostvareni su u iznosu od 6.069,7 miliona, što je za 568 miliona KM ili za 10,3% više u odnosu na isti period prethodne godine, dok je ostvarenje u odnosu na plan 72,3%, precizira se u saopštenju.

Interaktivni Registar taksi i naknada

Vlada FBiH usvojila je i informaciju o Registru taksi i naknada u Federaciji BiH s pregledom daljih aktivnosti s aspekta propisivanja jasnih principa za uvođenje, mijenjanje, eliminaciju i smanjenje pojedinih taksi i naknada.

Vlada je, također, usvojila i interaktivni Registar taksi i naknada koje pravne i fizičke osobe uplaćuju u Federaciji BiH s Uputstvom za korištenje Registra.

Ovaj Registar izrađen je na temelju Memoranduma o razumijevanju potpisanog između Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Vlade Federacije BiH, saopšteno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.


Izvor: Vebsajt BHRT, 24.11.2017.

Naslov: Naslov: Redakcija