Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju

27.10.2023.


Vlada Republike Srpske usvojila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju kojim je predloženo prolongiranje utvrđenih rokova slobodnog određivanja cijena /premija/ osiguranja od autoodgovornosti do kraja 2026. godine, tzv. liberalizacije u oblasti autoosiguranja.

Predlaže se i proširivanje nadležnosti Zaštitnog fonda RS sa poslovima koji predstavljaju sastavni dio organizovane tranzicije sa administrativnog na samostalno utvrđivanje cijena u ovoj vrsti osiguranja, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

S cilju daljeg stvaranja preduslova za efikasnu tranziciju, izmjenama i dopunama je planirano da Zaštitni fond RS uspostavi i vodi centralnu elektronsku evidenciju podataka neophodnih za efikasno zaključivanje ugovora o osiguranju i rješavanje odštetnih zahtjeva.

Svrha izmjena je omogućiti preciznije i kvalitetnije utvrđivanje sopstvenih cjenovnika za osiguranje od autoodgovornosti, ali i pravičnije naknade štete nastale u ovoj vrsti osiguranja.

Prijedlog zakona će biti upućen u dalju proceduru u Narodnu skupštinu RS, koja je nacrt ovog zakona usvojila na redovnoj sjednici 28. septembra.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 26.10.2023.

Naslov: Redakcija