Zastava Srbije

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU BIH: Propisano je pravo na naknadu štete osobama koje su pred Sudom BiH bile u pritvoru, a nije došlo do pokretanja krivičnog postupka, postupak je obustavljen, pravnosnažnom presudom su oslobođene ili je optužba odbijena

27.10.2021.


Zakonom o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 3/2003, 32/2003 - ispr, 36/2003, 26/2004, 63/2004, 13/2005, 48/2005, 46/2006, 29/2007, 53/2007, 58/2008, 12/2009, 16/2009, 53/2009 - dr. zakon, 93/2009, 72/2013 i 65/2018) propisano je pravo na naknadu štete osobama koje su pred Sudom BiH bile u pritvoru, a nije došlo do pokretanja krivičnog postupka, postupak je obustavljen, pravnosnažnom presudom su oslobođene ili je optužba odbijena.

Tokom 2020. godine iz ovog osnova protiv Bosne i Hercegovine okončano je 35 parničnih predmeta po tužbama za naknadu štete po osnovu neosnovanog lišavanja slobode. Svi predmeti su riješeni u korist tužilaca. Podaci su to Pravobranilaštva BiH.

"Pravni osnov ovih zahtjeva je neosporan i gotovo da ne postoji mogućnost da oni budu riješeni u korist BiH. Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine predviđa mogućnost mirnog rješavanja ovih sporova pred Ministarstvom pravde BiH, ali se taj način nikada ne koristi", navode iz Pravobranilaštva BiH.

U cilju smanjenja troškova vođenja ovih postupaka u instituciji koja predstavlja "advokata države" smatraju da bi trebalo zauzeti proaktivniji pristup u rješavanju sporova ove vrste prije samog podizanja tužbe pred nadležnim sudom.

"U tom pogledu valjalo bi razmotriti mogućnost da se pred Ministarstvom pravde BiH zaključe nagodbe o mirnom rješavanju spora, uz utvrdivanje odgovarajuće metodologije za određivanje visine naknada iz ovog osnova. Pravobranilaštvo BiH bi u tom slučaju bilo spremno dati doprinos i s Ministarstvom pravde BiH iznaći najbolja rješenja", zaključuju iz Pravobranilaštva BiH.


IZVOR: Vebsajt Klix, 25.10.2021.

Naslov: Redakcija