Zastava Srbije

KRIVIČNI ZAKONIK RS: Pravnici i novinari traže ocjenu ustavnosti kriminalizacije klevete

27.09.2023.


Advokati Jovana Kisin Zagajac i Aleksandar Jokić predali su Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu kojom traže pokretanje ocjene ustavnosti Krivičnog zakonika Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 64/2017, 104/2018 - odluka US, 15/2021, 89/2021 i 73/2023), tačnije članova 208a i 208b, a kojim se kao krivična djela definišu kleveta i iznošenje ličnih i porodičnih prilika.

Inicijativu je sa njima predao i predsjednik Kluba novinara Banjaluka, Siniša Vukelić koji je rekao da je na ovaj način ispunjena najava da će medijska zajednica sa svojim pravnim timom ići sa ovim korakom.

"Vjerujemo da će sudije imati više sluha i odbraniti Ustav Republike Srpske kojeg su poslanici u NS RS grubo ranili podizanjem ruke za ovakav Krivični zakon kojim se kriminalizuje kleveta i guši javna riječ. Nadamo se da će Ustavni sud i sudije imati osjećaj i shvatiti koliko je važno ova inicijativa i da proglase neustavnim posljednje izmjene Krivičnog zakonika RS", ukazao je Vukelić.

On je podsjetio da su medijski radnici u prethodnih osam i više mjeseci iznosili niz argumenata zašto nije dobro da se kriminalizuje kleveta u Srpskoj, zašto je to gušenje javne riječi i zbog čega ćemo doći na "crnu listu" zemalja u kojima zbog izgovorenog mišljenja i napisanog stava možete završiti u zatvoru, ukoliko ne budete u mogućnosti da platite tu kaznu.

"Zbog čega ćete proći petogodišnju torturu procesa u kojima je cijeli državni aparat na čelu sa tužilaštvom, policijom uz državne resurse usmjeren protiv pojedinca, da dokaže i da ga procesuira da je mislio nanijeti štetu nekom pojedincu, funckioneru ili političaru, samo zato što misli drugačije od ostalih", naglasio je Vukelić.

Obrazlažući podnesenu inicijativu, advokat Jokić je kazao da su u njoj navedene sve povrede odredaba Ustava Republike Srpske, te da su pokušali da što detaljnije objasne zašto su izmjene i dopune Krivičnog zakonika protivne ustavu.

"Pokušali smo da ukažemo na pravni sistem u kome se donose ovakve izmjene i dopune te zašto nije primjenjivo povlačenje paralela sa bilo kakvim sistemima koji poznaju privatne krivične tužbe, kao i zašto u našem pravnom sistemu ovo predstavlja elementarno kršenje ljudskih prava, prije svega na slobodu izražavanja i slobodu mišljenja", pojasnio je Jokić.

Dodao je da se nada da će Ustavni sud RS prihvatiti ovu inicijativu.

"Nadamo se da će Ustavni sud biti ono što svi očekujemo da bude, odnosno branik ljudskih prava i sloboda, odnosno neko ko će da brani i štiti građane od vlasti, a ne vlast od građana", naglasio je on.

Njegova koleginica Jovana Kisin Zagajac pojasnila je da su u drugom dijelu inicijative kao posebno istakli povredu člana 49. Ustava Republike Srpske, koji usmjerava na tumačenje i primjenu Evropske konvencije o ljudskim pravima.

"Vrlo detaljno smo obrazložili sve pravne standarde koje je dosad u svojim presudama usvojio Evropski sud za ljudska prava, a posebno da miješanje države u osnovna ljudska prava i pravo na slobodu govora ne može biti nerazumno, ne može biti neproporcionalno i moraju se uzeti određeni elementi u obzir i prihvatiti usvojeni evropski standard da je krivični progon, pogotovo novčane kazne, ali i kazna zatvora koja se i dalje može izreći, predstavlja prekomjerno miješanje u osnovne ljudske slobode i dovodi do autocenzure", ukazala je Kisin Zagajac.

Ona je pojasnila da u ovom slučaju ne postoji rok u kome Ustavni sud RS treba da odgovori da li je inicijativa prihvaćena ili ne, ali da se nada da će takav epilog biti što je prije moguće, ali i da to ne mora da bude tako.

"Možemo reći da se u prosjeku čeka oko dvije godine ukoliko se prihvati inicijativa da Ustavni sud donese svoju odluku, ali neki obavezujući rokovi ne postoje za sud. Ostaje nam samo da čekamo. Ali nadamo se da će sud shvatiti element hitnosti u ovom slučaju, jer od odluke suda zavisi novopokrenuti krivični postupak", napomenula je Kisin Zagajac.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Radoš Krstojević, 19.09.2023.

Naslov: Redakcija