Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Ustavni sud BiH utvrdio neustavnost pojedinih odredaba Zakona o šumama RS i Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u FBiH

27.09.2021.


Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 23. septembra 2021. godine u Mostaru održao 123. plenarnu sjednicu na kojoj je razmatrao zahtjeve za ocjenu ustavnosti i apelacije.

Ustavni sud je 24. septembra 2021. godine u Gradskoj vijećnici u Mostaru održao konferenciju za medije.

Održavanje 123. plenarne sjednice i konferencije za medije u Mostaru predstavlja nastavak saradnje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Centra AIRE, kao što je i dogovoreno na Četvrtoj godišnjoj konferenciji Pravosudnog foruma za BiH. Pravosudni forum koji je održan u maju 2021. godine bio je posvećen temi “Pristup javnosti i transparentnost pravosudnog sistema – evropski standardi i praksa u BiH”. Tokom tog skupa zaključeno je da pravosudne institucije trebaju unaprijediti transparentnost, te da će Ustavni sud BiH povremeno održavati sjednice i organizirati konferencije za medije u lokalnim zajednicama kako bi svoj rad približio građanima širom Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je donio na plenarnoj sjednici Ustavni sud izdvaja:

U 4/21 – Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu sedam delegata Vijeća naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti Zakona o šumama ("Sl. glasnik RS", br. 75/2008, 60/2013 i 70/2020) Republike Srpske, utvrdio da osporene odredbe citiranog zakona, u dijelu koji glasi “u vlasništvu Republike”, nisu u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine (Aneks IV Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i "Sl. glasnik BiH", br. 25/2009 - Amandman I). Naime, prema mišljenju Ustavnog suda, pitanja koja se odnose na utvrđivanje vlasničkog statusa državne imovine, kao i nadležnost u vezi s tim između državnih i entitetskih organa trebaju se regulirati zakonom koji će biti donesen na državnom nivou jer su ta pitanja, prema relevantnim odredbama Ustava Bosne i Hercegovine, u isključivoj nadležnosti države Bosne i Hercegovine.

U 7/21 – Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Sarajevu za ocjenu ustavnosti Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 72/2005, 22/2009, 27/2012 - odluka US, 55/2013 i 102/2013 - autentično tumačenje), utvrdio da osporeni zakon, zbog toga što ne sadrži odredbe o naknadama na ime dežurstva/pripravnosti, nije u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima.

U 8/21 – Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Zorana Tegeltije, predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, za rješavanje spora nastalog između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u predmetu stjecanja državljanstva Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, pokrenutom po zahtjevu A. G., državljanina Arapske Republike Egipat, utvrdio da je rješenje Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, te da navedeno rješenje ostaje na snazi. Ustavni sud je zaključio da Federalno ministarstvo kao entitetski organ u postupku odlučivanja o zahtjevu za stjecanje državljanstva BiH/FBiH nije postupilo proizvoljno kada je odbilo zahtjev A. G. iz Arapske Republike Egipat jer je na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja ocijenjeno da A. G. kao tražilac državljanstva BiH/FBiH ne ispunjava uvjete za stjecanje državljanstva olakšanom naturalizacijom, te da u smislu relevantnih zakonskih odredbi predstavlja prijetnju po sigurnost Federacije Bosne i Hercegovine.

Sve odluke usvojene na plenarnoj sjednici bit će dostavljene podnosiocima zahtjeva/apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda, 24.09.2021.

Naslov: Redakcija