Zastava Srbije

POMOĆ EU ĆE DOBITI DO 60.000 GRAĐANA U SRPSKOJ

27.07.2023.


Vlada Republike Srpske je u konsultacijama s EU donijela odluku da proširi spisak korisnika sredstava iz energetske podrške građanima koji su imali poteškoće s plaćanjem energetskih računa, rečeno je u Odsjeku za odnose sa javnošću.

Podsjećanja radi, riječ je o sredstvima EU iz Treće komponente Instrumenata pretpristupne pomoći, a odluka o dodjeljivanju ovih sredstava BiH donesena je nakon što je usljed rata u Ukrajini došlo do poskupljenja energenata.

Ukupna sredstva za BiH iznose oko 70 miliona evra, biće dodijeljena RS, FBiH i Brčko distriktu.

Najveći dio sredstava će otići individualnim potrošačima, a dio će biti usmjeren manjim firmama i preduzećima za uvođenje mjera energetske efikasnosti i instaliranje obnovljivih izvora energije.

Dio u RS za individualnu pomoć implementira Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, a dio za privredu će implementirati Fond za zaštitu životne sredine RS, a za ovaj dio pomoći RS će, prema navodima Vlade RS, dobiti 32 miliona maraka.

U skladu s novom odlukom, kako nam je pojašnjeno, spisak korisnika će biti moguće proširiti jer će u pomoć biti uključena i kategorija penzionera koji imaju penziju koja ne prelazi polovinu najniže plate u RS za 2023. godinu, što znači iznos do 350 maraka.

"Analizom tih podataka utvrđeno je da se na spiskovima našlo više od 36.000 korisnika koji mogu ostvariti ovu vrstu pomoći po propisanim uslovima, kao i da je zahtjev donatora sredstava da ovom vrstom pomoći bude obuhvaćeno oko 50.000-60.0000 korisnika u RS, te je zaključeno da postoje uslovi da se obuhvat korisnika dodatno proširi", pojasnila je Valentina Mišljenović, službenica za odnose s javnošću Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS.

I u Vladi FBiH su nam potvrdili da se pripremaju za raspodjelu ove pomoći svojim građanima.

"Vlada FBiH još nije započela sa raspodjelom finansijskih sredstava koja je BiH dobila od Evropske komisije za suzbijanje posljedica visokih cijena energenata za pomoć socijalno ugroženim građanima, subvencionisanje mjera energetske efikasnosti za stambene objekte i pomoć malim i srednjim preduzećima za uvođenje mjera energetske efikasnosti na svoje poslovne objekte", rekli su nam oni.

Inače, prema kriterijumima koje je postavila EU, ostavljeno je nadležnim organima u entitetima i Brčko distriktu da po spiskovima pronađu adekvante korisnike, tako da neće biti potrebno da se bilo ko od građana prijavljuje za ova sredstva.

U RS je definisano da to budu korisnici prava na dodatak na djecu po osnovu zakona kojim se uređuje oblast dječje zaštite, nezaposleni borci od prve do pete kategorije mlađi od 60 godina, borci od prve do pete kategorije stariji od 60 godina, koji se prema ažuriranim podacima iz evidencija Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite nalaze u stanju socijalne potrebe, ali i lica starija od 65 godina, pod ranije propisanim uslovima, a koja su se našla na utvrđenom spisku korisnika nakon sprovedene procedure javnog poziva koji je u maju ove godine raspisalo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite.

Srđan Todorović, direktor Fonda za zaštitu životne sredine RS, prije nekoliko dana nam je rekao da je Fond u završnoj fazi priprema za dodjelu sredstava za energetsku efikasnost, ali ga u petak tokom dana nismo mogli dobiti na telefon za potvrdu da li je do toga u međuvremenu i došlo.

Prema navodima Vlade RS, za podršku mjerama energetske efikasnosti za mikro, mala i srednja preduzeća i za mjere energetske efikasnosti za stambene zgrade u RS bi bilo alocirano više od 12 miliona maraka.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Dejan Šajinović, 23.07.2023.

Naslov: Redakcija