Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 29. jula 2021. godine 20. sjednica - Razmatranje Prijedloga zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom BiH

27.07.2021.


Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović sazvao je 20. sjednicu Doma naroda za četvrtak, 29. juli 2021. godine, sa početkom u 11 sati. 

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 

 1. Usvajanje Zapisnika 19. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom BiH (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-764/21 od 30. 4. 2021;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (P.Z.E.I.),(drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH,broj: 01-02-1-495/21 od 16. 3. 2021,
 4. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj:01,02-02-1-1223/21 od 16. 6. 2021;
 5. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Godišnjem izvještaju Centralne banke BiH za 2020, broj: 02-50-18-738/21 od 31. 3. 2021;
 6. Izvještaj o radu i poslovanju BHRT-a za 2020. godinu i Programski plan i Finansijski plan za 2021. godinu, podnosilac: Upravni odbor Radiotelevizije BiH, broj: 01,02-50-18-977/21 od 6. 5. 2021;
 7. Konsolidirani godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1103/21 od 28. 5. 2021;
 8. Godišnji konsolidirani izvještaj interne revizije za 2020. godinu,podnosilac:Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1104/21 od 28. 5. 2021;
 9. Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2020. godine, podnosilac: Ured za razmatranje žalbi BiH, broj: 01,02-50-18-1149/21 od 4. 6. 2021;
 10. Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve dodijeljenih za saniranje ekonomskih šteta za period januar – decembar 2020. godine, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1219/21 od 15. 6. 2021;
 11. Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za period januar – decembar 2020. godine, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1220/21 od 15. 6. 2021;
 12. Informacijao trenutnom stanju u Izvozno-kreditnoj agenciji (IGA) uzrokovanom blokadom glavnog transakcijskog računa, broj: 01,02 -50-18-1232/21 od 17. 6. 2021;
 13. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, u saradnji s entitetskim i drugim vladama, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, sačini i u parlamentarnu proceduru dostavi lex specialis zakon o depolitizaciji zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini, broj: 02-50-6-1231/21 od 17. 6. 2021;
 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju akata Svjetskog poštanskog saveza, usvojenih na 3. vanrednom kongresu Svjetske poštanske unije, održanom 2019. u Ženevi, broj: 01,02-21-1-1243/21 od 18. 6. 2021.

Napomena: Postoji mogućnost uvrštavanja u dnevni red tačke: Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.


IZVOR: Vebsajt Parlamentarne skupštine BiH, 19.07.2021.

Naslov: Redakcija