Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH

27.05.2021.


Na 20. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanice Mirjana Marinković Lepić i Aida Baručija.

Predstavnički dom usvojio je Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju identičnog teksta Zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa BiH za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je, u drugom čitanju i po skraćenom postupku, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (P.Z.E.I.), čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Dom je usvojio zahtjev da se Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, čiji su predlagači poslanici iz Kluba poslanika SDA, razmatra po hitnom postupku. Ovaj Prijedlog zakona, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je na usaglašavanje Kolegiju Doma.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Nermin Nikšić, Saša Magazinović, Nada Mladina i Zukan Helez. Dom je prethodno usvojio zahtjev predlagača da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku.

Predstavnički dom nije usvojio zahtjev poslanika Nermina Nikšića, Saše Magazinovića, Nade Mladine i Zukana Heleza za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku. Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je zahtjev da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po skraćenom zakonodavnom postupku.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je i Prijedlog zakona o izmjeni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u prvom čitanju, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić.

Nakon što Predstavnički dom, po drugi put, nije usvojio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije, obustavljen je zakonodavni postupak za sljedeće prijedloge zakona:

 • Prijedlog zakona o Visokom tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, predlagača poslanika iz Kluba Demokratske fronte;
 • Prijedlog zakona o Visokom sudskom vijeću Bosne i Hercegovine, predlagača poslanika iz Kluba Demokratske fronte;
 • Prijedlog zakona o Uredu disciplinskog tužioca Bosne i Hercegovine, predlagača poslanika iz Kluba Demokratske fronte.

Predstavnički dom usvojio je sljedeće poslaničke inicijative:

 • poslaničku inicijativu poslanika iz Kluba SDA, koja glasi: " Predlažemo da Ministarstvo odbrane BiH za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH sačini izvještaj o uslovima rada pripadnika Oružanih snaga BiH, obuhvatajući njihov službeni, lični, porodični i ukupni društveni standard, te da eventualno predloži mjere za poboljšanje standarda pripadnika Oružanih snaga BiH";
 • poslaničku inicijativu Aide Baručije, Branislava Borenovića, Dženana Đonlagića, Edite Đapo, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković Lepić, Saše Magazinovića i Šemsudina Mehmedovića "kojom se traži da Udarna grupa za borbu protiv trgovine lјudima i organizirane ilegalne imigracije, putem Ministarstva sigurnosti BiH i Vijeća ministara BiH, dostavi PSBiH izvještaj o radu za period 2018. – 2020. godina";
 • poslaničku inicijativu Vlatka Glavaša koja glasi: "Povodom historijskog uspjeha petnaestogodišnje plivačice Lane Pudar iz Mostara koja je, isplivavši A olimpijsku normu u disciplini 100 metara delfin, postavila najbolji rezultat u historiji bosanskohercegovačkog plivanja i drugi najbolji rezultat na svijetu u ovoj godini, predlažem nadležnom ministarstvu i Vijeću ministara BiH da ovaj uspjeh adekvatno nagradi. Također, predlažem da se Lani Pudar osiguraju novčana sredstva za pripreme i nastup na predstojećim olimpijskim igrama koje će biti održane u Tokiju";
 • modificiranu poslaničku inicijativu Predraga Kojovića, Mirjane Marinković Lepić, Aide Baručije i Damira Arnauta koja glasi: "Predlaže se Vijeću ministara BiH da, s cilјem optimizacije procesa javnih nabavki, postizanja ušteda a time i povećanja stepena odgovornosti u trošenju budžetskog novca u institucijama Bosne i Hercegovine, u roku od 180 dana formira centralni nabavni organ, u skladu sa članom 4. stav (2) Zakona o javnim nabavkama i članom 2. Pravilnika o provođenju postupka zajedničke javne nabavke i osnivanju centralnog nabavnog organa";
 • poslaničku inicijativu Mire Pekić " kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, u skladu s članom 35. Zakona o Vijeću ministara BiH, obavezuje Vijeće ministara BiH da najkasnije u roku od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative riješi pitanje ocjenjivanja državnih službenika koji su opravdano odsutni s posla, na način da osigura primjenu već postojećeg zakonskog rješenja iz člana 53.a stav (3) Zakona o radu u institucijama BiH ili, u slučaju da to nije moguće, izradi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi u institucijama BiH u dijelu koji se odnosi na ocjenu rada državnih službenika opravdano odsutnih s posla".

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućena je modificirana poslanička inicijativa Saše Magazinovića koja glasi: "Zadužuje se Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u kojim će se regulirati porez na digitalne usluge".

Predstavnički dom usvojio je prijedlog poslanika Dragana Mektića koji glasi: "Predlažem inicijativu za dopunu dnevnog reda sjednice Predstavničkog doma PSBiH koja glasi: 'Zadužuje se Vijeće ministara BiH da u roku od sedam dana Predstavničkom domu PSBiH dostavi Program reformi za 2019. godinu (odbrane) i Program reformi odbrane za 2020. godinu (usvojen od nadležne komisije) kao i dokument NATO-a, isti koji je tokom aprila ove godine dostavlјen Misiji BiH u Briselu".

Dom je usvojio zaključak koji glasi: "Predstavnički dom PSBiH traži od Vijeća ministara BiH da u roku od 60 dana pripremi i dostavi na razmatranje i usvajanje Plan saniranja ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom COVID-19 i oporavka privrede u Bosni i Hercegovini za period 2021. – 2025. godina".

Usvojen je i zaključak kojim se Vijeće ministara BiH obavezuje da PSBiH dostavi izvještaj o radu Udarne grupe za borbu protiv trgovine lјudima i organizirane ilegalne imigracije za period 2018. - 2020. godina, uklјučujući i 2020. godinu".

Na naknadno usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine upućen je prijedlog zaključka poslanika Nenada Stevandića kojim "Predstavnički dom PSBiH traži od Vijeća ministara BiH i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH da hitno, a najduže sedam dana od dana donošenja ovog zaklјučka, izrade i u PSBiH po hitnom postupku upute Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine, kao i da usvoje odgovarajuće izmjene Pravilnika o postupku i načinu davanja dozvole za stavlјanje lijeka u promet, s cilјem omogućavanja da se vakcine protiv COVID-19, čiju su upotrebu prethodno odobrile Evropska agencija za lijekove ili nadležne institucije susjednih zemalјa, odmah mogu staviti u upotrebu i na teritoriji BiH. Ovakve izmjene i dopune navedenog zakona i podzakonskog akta važile bi do okončanja proglašene pandemije COVID-19".

Predstavnički dom usvojio je Izvještaj o realizaciji izdatih isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2018. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je Izvještaj o izdatim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2018. godinu, čiji je podnosilac Vijeće ministara BiH. Uz ovaj Izvještaj, Predstavnički dom usvojio je sljedeće zaključke:

1. Predstavnički dom PSBiH traži od nadležnih institucija za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene da strogo poštuju zadate rokove prilikom izdavanja ovih isprava.

2. Predstavnički dom PSBiH traži od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine skraćenje rokova vezanih za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je prijedlog da se bez prisustva predlagača raspravlja o sljedećim materijalima:

 • Informacija o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2018. i 2019. godini, podnosilac Ministarstvo sigurnosti BiH,
 • Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za novembar 2020., podnosilac Ministarstvo sigurnosti BiH,
 • Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu, podnosilac Ministarstvo sigurnosti BiH,
 • Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za januar 2021. godine, podnosilac Ministarstvo sigurnosti BiH,
 • Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2020., podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Predstavnički dom nije usvojio Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2020. godinu.

Predstavnički dom imenovao je Elvira Lemeša za člana Upravnog odbora Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog naroda.

Za članicu Upravnog odbora Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz hrvatskog naroda imenovana je Valentina Rupčić.

Za člana Upravnog odbora Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz srpskog naroda imenovan je Rajko Radovanović.

Za člana Upravnog odbora Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine iz reda ostalih imenovan je Slavko Rolih.

U vezi s Prijedlogom odluke o imenovanju Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) BiH, čiji je predlagač Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Predstavnički dom usvojio je zaključak koji glasi: "Imajući u vidu raspravu vođenu u Predstavničkom domu PSBiH u vezi s imenovanjem Vijeća RAK-a, predlažemo da se odlučivanje odgodi i Prijedlog odluke vrati Vijeću ministara BiH (Ministarstvu komunikacija i prometa BiH) radi razmatranja ispunjavanja određenih zakonskih uvjeta". U vezi s ovim Prijedlogom odluke, na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Prijedlog zaključka Kluba poslanika Naša stranka – Nezavisni blok koji glasi: "S obzirom na to da nisu ispoštovane odredbe konkursne procedure, te Zakon o ravnopravnosti spolova, predlažemo da se ne glasa o listi kandidata i da istu vratimo Vijeću ministara BiH na doradu".

Predstavnički dom dao je saglasnost za ratificiranje:

 • Ugovora o grantu (Projekat Koridor 5c2, poddionica Tunel Zenica – Donja Gračanica) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz programa "Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan",
 • Amandmana broj 2 na Sporazum o grantu u okviru investicionog granta SIDA-e BiH Munic WatSan zaključen od i između Bosne i Hercegovine (korisnik) i Evropske investicione banke (banka) dana 30. 4. 2013. u Luksemburgu i 14. 5. 2013. u Sarajevu,
 • Ugovora o grantu (Projekat Koridor 5c2, poddionica Buna - Počitelj) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicionu podršku iz Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan.

IZVOR: Vebsajt Parlamentarne skupštine BiH, 25.05.2021.

Naslov: Redakcija