Zastava Srbije

SUD BIH: Ukinut Pravilnik o postupku ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija

27.05.2020.


Sud BiH je pravosnažnom presudom poništio Pravilnik o postupku ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija("Sl. glasnik BiH", br. 93/2018) i Kriteriji za ocjenjivanje rada sudija u BiH koji je usvojilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) Bosne i Hercegovine u septembru 2018. godine.

VSTV je prije dvije i po godine usvojio nacrt kriterija i nacrt pravilnika za ocjenjivanje rada nosilaca pravosudnih funkcija kojim je u sistem ocjenjivanja, između ostalog, uvedena analitička ocjena rada i povećan je broj izvora za utvrđivanje ocjene rada, s ciljem utvrđivanja i davanja sveobuhvatne ocjene rada za svakog nosioca pravosudne funkcije, na osnovu kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja.

Oni su pored pravilnika usvojili i kriterije za ocjenjivanje rada sudija u BiH, a usvojeni pravilnik od početka je bio sporan. Brojni eksperti ocijenili su da ga je skoro nemoguće provesti te da on šteti efikasnosti rada sudova. Smatralo se da bi pravilnik o ocjenjivanju mogao dovesti i do malverzacija u pravnom sistemu.

Odlukom od 19. maja ove godine Sud BiH u postupku ocjene zakonitosti općih akata pokrenutom po zahtjevu Olge Pantić donio je presudu kojom ukida Pravilnik o postupku ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija i Kriterije za ocjenjivanje rada sudija u BiH. Ova presuda je pravosnažna.

U postupku ocjene zakonitosti navedeno je da zakonom nije propisano ovlaštenje VSTV-a za donošenje navedenog Pravilnika te da su prekoračene granice ovlaštenja, što za posljedicu ima očiglednu povredu načela zakonitosti. Donošenjem presude akt koji je 2018. usvojilo VSTV prestaje da važi.

Advokatica Elma Veledar Arifagić kaže kako ova presuda nije iznenađenje s obzirom na pitanja koja su ukinuti akti pokretali, kao što su prava iz člana 6. i člana 13. Evropske konvencije.

"Postupci su pokretani i pred Sudom BiH i Ustavnim sudom povodom različitih pravnih lijekova u kojima se dovodila u pitanje zakonitost pravilnika o ocjenjivanju, ne samo ovog iz 2018. godine, nego i onog koji je ranije bio na snazi", ukazala je ona.

Milan Tegeltija, predsjednik VSTV-a, ukazao je da ne može komentarisati sudske odluke, a jedino što može je da kaže da je prvi pravilnik o ocjenjivanju sudija usvojen još 2008. godine te da dosad nikad nije bila upitna zakonitost u smislu ovlaštenja VSTV-a za njegovo donošenje.

Sud BiH se u brojnim presudama pozivao na taj pravilnik te odlučujući o tužbama citirao njegove odredbe. Usvajanjem novog pravilnika o ocjenjivanju, koji je donosen na bazi 'peer review' preporuka Evropske komisije, koji je donio brojna unapređenja procesa ocjenjivanja te koji je za razliku od ranijih pravilnika obuhvatio i ocjenjivanje sudija Suda BiH 2018. godine, odjednom je upitno ovlaštenje VSTV-a za njegovo donošenje", navodi Tegeltija.

Dodaje kako se Sud BiH povodom kriterija za ocjenjivanje u svojstvu stranke obratio Ustavnom sudu BiH koji je odbio njegov zahtjev nalazeći da su Kriteriji za ocjenjivanje sudija u cijelosti usaglašeni sa Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 25/2004, 93/2005 i 48/2007).

"Sasvim sigurno je da će VSTV protiv te odluke Suda BiH, a u skladu sa zakonom, upotrijebiti jedini mogući mehanizam te podnijeti Zahtjev za preispitivanje presude", ukazao je Tegeltija.


IZVOR: Vebsajt Klix, 23.05.2020.

Naslov: Redakcija