Zastava Srbije
glavna-slika

PRIJEDLOG ZAKONA O PODSTICAJIMA U PRIVREDI RS: Predviđena podsticajna sredstva privrednim subjektima za povećanje plata radnika i podsticanje direktnih ulaganja

27.05.2019.


Vlada Republike Srpske utvrdila Prijedlog zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske, po hitnom postupku. Razlozi za donošenje ovog Zakona sadržani su u potrebi unapređenja poslovnog okruženja, kojim bi se stvorile pretpostavke za povećanje plata u realnom sektoru, privlačenje domaćih i stranih ulagača u privredu, što bi za cilj imalo privredni rast i dodatno zapošljavanje.

Trenutna visina plata na tržištu rada u realnom sektoru i međunarodna kretanja uzrokuje migracije radnika iz Republike Srpske, a što ima negativan uticaj i na produktivnost i konkurentnost privrednih subjekata u Republici Srpskoj. S obzirom na ove okolnosti pristupilo se izradi Zakona o podsticajima po hitnom postupku kako bi se što hitnije djelovalo u pravcu povećanja plata radnika. Ovim zakonom uređuju se uslovi, korisnici i postupak za ostvarivanje prava na podsticaje za povećanje plata radnika, kao i osnovni elementi za podsticanje direktnih ulaganja u privredu.

Zakonskim rješenjem su predviđena podsticajna sredstva privrednim subjektima po dva osnova, i to: povećanja plate radnika i podsticanja direktnih ulaganja.

Iznos podsticaja za povećanje plate radnika utvrđuje se prema sljedećim kriterijumima:

1) ako je početni iznos plate radnika viši od 550 KM, privredni subjekt ostvaruje pravo na novčana sredstva u iznosu koji odgovara vrijednosti 70% plaćenih doprinosa na povećanje plate,

2) ako je početni iznos plate radnika viši od najniže plate u Republici Srpskoj, ali ne prelazi iznos od 550 KM, privredni subjekt ostvaruje pravo na novčana sredstva u iznosu koji odgovara vrijednosti od 30% plaćenih doprinosa na povećanje plate.

Privredni subjekti ostvaruju pravo na podsticaj za povećanje plata u dva obračunska perioda, od kojih jedan period traje od 01.01. do 30.06, a drugi period od 01.07. do 31.12. u jednoj kalendarskoj godini počevši od 01. jula 2019. godine.

Korisnici podsticaja su privredna društva i samostalni preduzetnici sa sjedištem u Republici Srpskoj iz oblasti proizvodnje, trgovine i usluga.

Drugi dio zakona odnosi se na stvaranje pretpostavki za uvođenje podsticaja za direktna ulaganja. Slična rješenja imaju i neke druge zemlje regiona, kao što je Republika Srbija, a odnosi se na podršku konkurentnosti poslovnih subjekata kroz podršku njihovim ulaganjima u materijalna i nematerijalna sredstva, u cilju otpočinjanja obavljanja nove poslovne djelatnosti, proširenja postojećih kapaciteta ili proširenja proizvodnje na nove proizvode i proizvodne procese, kao i pribavljanje imovine direktno povezane sa privrednim društvom koje je prestalo sa radom ili bi prestalo sa radom, ako ne bi bilo kupljeno od trećeg lica po tržišnim uslovima, a kojima se može pružiti i podrška zapošljavanju.

Zakonom se stvara i pravni osnov za izradu Registra podsticaja u privredi na lokalnom i republičkom nivou, čija je priprema već u toku.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo privrede i preduzetništva RS, 24.05.2019.

Naslov: Redakcija