Zastava Srbije

PRAVILNIK O UPRAVLJANJU AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM U FBIH: Uvedena je obaveza kantona i javnih komunalnih preduzeća da uspostavljaju odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada

27.04.2023.


U skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. novine FBiH", br. 33/2003, 72/2009 i 92/2017), Federalno ministarstvo je 10. aprila 2023. godine donijelo novi Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom ("Sl. novine FBiH", br. 27/2023).

Pravilnikom su propisani novi, veći ciljevi za reciklažu i iskorištenje ambalažnog otpada koji u periodu 2023. - 2027. godina rastu sa 37% na 45%. Značajan je i porast specifičnih ciljeva za sve ambalažne materijale, osim za višeslojne.

Naime, ukinuta je kategorija višeslojni materijali, a obveznici će ovaj materijal prijavljivati u kategoriju materijala koji dominira: ako dominira karton - prijavljivat će se pod karton, ako dominira metal - pod metal i slično. Takođe je propisana obaveza da od ukupno propisanog općeg cilja 5% ambalažnog otpada mora biti izdvojeno iz komunalnog otpada.

Uvedena je obaveza kantona i javnih komunalnih preduzeća da uspostavljaju odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada. Operaterima sistema je olakšano podnošenje godišnjeg izvještaja tako što više neće biti potrebno prikupljati pojedinačne ovjerene i potpisane izvještaje obveznika sistema koji su na operatera prenijeli svoje obaveze, već će se umjesto toga dostavljati lista obveznika, a obvzenici su dužni da, osim kroz informacioni sistem operatera, izvještaje podnose i kroz informacioni sistem Fonda.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 21.04.2023.

Naslov: Redakcija