Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA KRIVIČNOG ZAKONA BIH: Parlamentu BiH podnesena inicijativa da se napad na novinare tretira kao krivično djelo

27.04.2022.


Jedan dio poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputio je inicijativu za izmjenu Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine("Sl. glasnik BiH", br. 3/2003, 32/2003 - ispr., 37/2003, 54/2004, 61/2004, 30/2005, 53/2006, 55/2006, 8/2010, 47/2014, 22/2015, 40/2015, 35/2018 i 46/2021) kako bi se napad na novinare tretirao kao krivično djelo.

Grupa poslanika iz Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, čiji rad podržava Međunarodni republikanski institut sa sjedištem u Washingtonu, uputila je parlamentarnu inicijativu kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da najkasnije u roku od 60 dana pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim će se napad na novinare/ke tretirati kao posebno krivično djelo.

Predlagači ove inicijative su Aida Baručija, Saša Magazinović, Edita Đapo, Jasmin Emrić, Mirjana Marinković Lepić, Šemsudin Mehmedović i Dženan Đonlagić.

U obrazloženju inicijative se navodi da kao osobe koje vrše funkciju promoviranja slobode govora i osnovnih demokratskih načela slobodne debate i informiranja javnosti, novinari/ke trebaju biti zaštićeni od fizičkog nasilja, prijetnji po sigurnost novinara i njihovih porodica i drugih vidova ugrožavanja sigurnosti. Stav predlagača je da je nedopustiv bilo kakav vid ugrožavanja sigurnosti novinara/ki.

Neučinkovito djelovanje nadležnih organa u dosadašnjem procesuiranju krivičnih djela koja se vežu za napad na novinare/ke šalje obeshrabrujuću poruku javnosti da osobe koje vrše funkciju posrednika između političkog i društvenog života, a u interesu javnosti, nisu zaštićene od strane države.

Prepoznavajući važnost zaštite i bezbjednosti novinara/ki predlagači istovremeno ističu važnost definiranja statusa NOVINARA/KE, obzirom na mnoštvo informatičkih mogućnosti kojima se zloupotrebljava ova profesija i ugrožava njen kredibilitet. Želimo podstaći jačanje samoregulatornih mehanizama i javne odgovornosti novinara/ki i medijskih radnika kao i promoviranje vrijednosti profesionalnog i etičkog novinarstva kao osnovu produkcije i uređivanja medijskog sadržaja.

Ovom inicijativom realizira se preporuka Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH iz Specijalnog izvještaja o položaju i slučajevima prijetnji novinarima iz 2017. godine. Također, predložena inicijativa je u skladu sa potpisanom "Deklaracijom o uspostavljanju dijaloga između novinarskih udruženja i parlamenata na prostoru Zapadnog Balkana" iz Skoplja, koju su u novembru 2021. podržali predstavnici Parlamentarne skupštine BiH, a kojom su se pristupnici deklaracije obavezali da "unaprijede postojeće zakonodavstvo, posebno krivične zakone, u vezi sa bezbjednošću novinara/ki sa težnjom da se kreiraju sistemska pravna rješenja pomoću kojih bi medijski uposlenici bili sigurniji, a nekažnjivost se ne bi tolerirala".

"Zaštita prava na slobodu izražavanja koja je zajamčena putem univerzalnih međunarodnih ugovora, dodatno se precizira brojnim rezolucijama, smjernicama i drugim instrumentima univerzalnih međunarodnih organizacija (UNESCO, OSCE, Vijeće Evrope), kao i direktivom Evropske komisije o slobodi izražavanja i bezbjednosti novinara i odlukama Evropskog suda za ljudska prava i Suda pravde Evropske unije", navodi se u saopćenju grupe poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 22.04.2022.

Naslov: Redakcija