Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: 29. aprila 2021. godine 10. sjednica - Razmatranje prijedloga i nacrta zakona

27.04.2021.


Zakazana 10. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak 29. aprila 2021. godine u 12 sati.

Za 10. sjednicu predložen slijedeći:

D N E V N I R E D

 1. a) Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID – 19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 22.2.2021. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva,
  b) Informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID – 19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 8.3.2021. godine s Prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva,
  c) Informacija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine vezano za posljedice djelovanja epidemije Korona virusa -COVID-19 na privredu i zdravstvo u Federaciji BiH (veza 146/21) (lnformacija o epidemiološkoj situaciji COVlD-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 22.03.2021. godine),
  d) Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 5.4.2021 s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, 
  e)Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 12.4.2021 s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, 
 2. Prijedlog zakona o stečaju- hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovini - skraćeni postupak
 4. Prijedlog zakona o mirnom rješavanju radnih sporova,
 5. Nacrt zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, 
 6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju,
 7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu,
 8. Informacija o produženju važenja Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2015. – 2020. godina do kraja 2021. godine, 
 9. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o kreditnoj liniji (makrofinansijska pomoć za Bosnu i Hercegovinu) između Evropske unije (kao zajmodavca) i Bosne i Hercegovine (kao zajmoprimca) i Centralne banke Bosne i Hercegovine (kao agenta zajmoprimca),
 10. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju Projekta oporavka i podrške firmama, 
 11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rebalans Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu,
 12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, 
 13. Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu,

IZVOR: Izvor: Vebsajt Doma naroda Parlamenta FBiH, 19.04.2021.

Naslov: Redakcija