Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija. Usvojena Informacija o prekidu saradnje sa američkim i britanskim diplomatama u BiH

27.03.2023.


Vlada Republike Srpska je u nastavku 13. sjednice, koji je zbog skupštinskog zasijedanja, počeo u 15.00 časova, usvojila Informaciju o prekidu saradnje sa američkim i britanskim diplomatama u BiH zbog antidejtonskog djelovanja.

Vlada Republike Srpske konstatuje da je Republika Srpska prisiljena prekinuti saradnju sa diplomatama obje ambasade, te s tim u vezi traži od institucija Republike Srspske, predstavnika Republike Srpske u zajedničkim institucijama na nivou BiH, organa lokalne samouprave u Republici Srpskoj, kao i drugih javnih organa da ne sarađuju sa ambasadama SAD i Velike Britanije.

Vlada Republike Srpske je uvjerena da ovakvo djelovanje ambasada SAD i Velike Britanije nije u skladu sa zvaničnim politikama SAD i Velike Britanije prema BiH i stava je da prekid saradnje traje sve dok ambasade SAD i Velike Britanije ne prekinu praksu miješanja u unutrašnje stvari u BiH.

Vlada Republike Srpske smatra da je obaveza ambasada SAD i Velike Britanije da se ne miješaju u unutrašnje stvari drugih država što se odnosi i na Bosnu i Hercegovinu u kojoj su oni samo diplomatski predstavnici.

Vlada Republike Srpske će obavijestiti nadležne institucije SAD i Velike Britanije o prekidu saradnje sa ambasadama SAD i Velike Britanije zbog njihovog antidejtonskog djelovanja i kršenja međunarodnog prava, Povelje Ujedinjenih nacija i Bečke konvencije o diplomatskim odnosima.

Vlada Republike Srpske će Informaciju o prekidu saradnje sa američkim i britanskim diplomatama u BiH zbog antidejtonskog djelovanja i zaključak dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske je, u nastavku 13. sjednice, utvrdila i Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija.

Zakon o udruženjima i fondacijama Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 52/2001 i 42/2005) uredio je pitanja osnivanja, postupak registracije, unutrašnju organizaciju i prestanak rada, s tim da oblast javnosti rada nije regulisao. Republika Srpska do danas nije uredila posebnim zakonom oblast javnosti rada neprofitnih organizacija, njihovo političko djelovanje, objavljivanje finansijskih izvještaja, vođenje poslovnih knjiga kao i nadzor nad zakonitošću rada i ostale odredbe o radu neprofitnih organizacija.

Nepostojanjem zakona kojim se propisuje oblast javnosti rada neprofitnih organizacija, njihovo političko djelovanje, objavljivanje finansijskih izvještaja, vođenje poslovnih knjiga kao i nadzor nad zakonitošću rada i ostale odredbe o radu neprofitnih organizacija, stvaraju se pretpostavke za urušavanje pravnog sistema i ustavnog uređenja Republike Srpske i čine štetne posljedice na rad organa i organizacija Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 23.03.2023.

Naslov: Redakcija