Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijeta Odluka o imenovanju Komisije za kontrolu vanjskotrgovinskog prometa oružja i vojne opreme

27.02.2024.


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za kontrolu vanjskotrgovinskog prometa oružja i vojne opreme.

Novom odlukom je u sastav Komisije imenovan pukovnik Joso Pejić, predstavnik Ministarstva odbrane, umjesto brigadira Darka Marjanovića, koji je otišao u penziju.

BiH I ITALIJA UZAJAMNO ĆE PRIZNAVATI VOZAČKE DOZVOLE

Na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa utvrđen je novi tekst Prijedloga sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Italije o uzajamnom priznavanju u oblasti zamjene vozačkih dozvola, koji će biti dostavljen Predsjedništvu BiH.

Zaključivanjem ovog sporazuma uspostavlja se pravni okvir zа uzajamno priznavanje vozačkih dozvola na osnovu reciprociteta, što je dobra vijest za veliki broj građana BiH koji žive u Italiji i koji rješavanje ovog pitanja čekaju od 2016. godine.

Predloženo je da se raniji sporazum koji je u junu 2016. godine prihvatilo Predsjedništvo BiH stavi van snage, nakon što druga strana u prethodnom periodu nije izrazila spremnost za njegovo potpisivanje zbog neusaglašenosti određenih pitanja u vezi sa zaštitom ličnih podataka u postupcima izdavanja zamjenskih vozačkih dozvola.

PROVEDBA MAPE PUTA ZA IMPLEMENTACIJU EU DIREKTIVE O REGULIRANIM PROFESIJAMA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o provedbi Mape puta za implementaciju EU Direktive o reguliranim profesijama 2005/36ЕC i 2013/55EU, s pregledom aktivnosti provedenih u ovoj oblasti od septembra 2022. godine do augusta 2023. godine.

Vijeće ministara BiH pozvalo je sve relevantne institucije u Bosni i Hercegovini dа intenziviraju provedbu aktivnosti koje doprinose realizaciji preporuka iz Mape puta zа implementaciju EU Direktive о reguliranim profesijama 2005/З6EC i 2013/55EU.

Podsjećamo da je Vijeće ministara BiH još 2015. godine donijelo Odluku о usvajanju Mape puta zа implementaciju EU Direktive о reguliranim profesijama 2005/З6ЕC i 2013/55EU2. Mapom puta su određeni prioriteti, odnosno koraci zа preuzimanje ove direktive u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine.

BiH U PROGRAMU HORIZONT EUROPA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o učešću Bosne i Hercegovine u Okvirnom programu Evropske unije za istraživanje i inovacije Horizont Europa u novom tekstu.

Ministarstvo civilnih poslova dužno je organizirati sastanak s nadležnim entitetskim institucijama u BiH o temi poboljšanja uspješnosti u učešću u programu Horizont Europa, i o tome će informirati Vijeće ministara BiH u narednoj informaciji.

Prema podacima Evropske komisije, organizacije iz BiH su podnijele 233 aplikacije, od čega su 192 aplikacije zadovoljile pravno-formalne kriterije. Ukupno su potpisani ugovori o korištenju grant sredstava za 21 projekt iz programa Horizont Europa, a do kraja novembra 2022. godine za projekte iz BiH iz ovog programa je dodijeljeno 3,68 miliona eura.

Horizont Europa se sastoji od tri glavna vertikalna stupa programa: izvrsnost u nauci, globalni izazovi i evropska industrijska konkurentnost te inovativna Evropa. Organizacije iz Bosne i Hercegovine učestvuju u dva projekta izvrsnosti u nauci i 11 projekata u dijelu globalni izazovi i evropska industrijska konkurentnost.

Učešće BiH je u porastu u programu EU-a za istraživanje u odnosu na prethodni program Horizont 2020. (2014. – 2020.).

Ministarstvo civilnih poslova i u 2023. godini implementiralo je tekući grant “Program za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda Horizont Europa”  i tekući grant “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini”.

RATIFIKACIJA AKATA SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, utvrdilo je i dostavit će Predsjedništvu u daljnju proceduru Prijedlog odluke o ratifikaciji akata Svjetske poštanske unije (Universal Postal Union - UPU) usvojenih na 27. redovnom kongresu Svjetske poštanske unije, održanom 2021. godine u Abidžanu, Obala Bjelokosti.

Bosna i Hercegovina na ovaj način ispunjava obveze preuzete članstvom u Svjetskoj poštanskoj uniji i pridružuje se drugim članicama UPU-a u poticanju stalnog razvoja efikasnih i dostupnih univerzalnih poštanskih usluga.

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI ZA PERIOD JANUAR - OKTOBAR 2023. GODINE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje BiH o kretanju makroekonomskih pokazatelja za januar – oktobar 2023. godine u Bosni i Hercegovini.

Prema statističkim podacima, u 2023. godini je nastavljen rast ekonomske aktivnosti, ali znatno sporiji u odnosu na prethodnu godinu uslijed rasta cijena, slabljenja ekonomskog rasta u zemljama trgovinskim partnerima i djelomično efekta visoke osnovice iz prethodne godine. Ključno uporište ekonomskog rasta predstavlja domaća tražnja kroz povećanje potrošnje i djelomično investicija.

S druge strane, nastavljen je trend usporavanja privredne aktivnosti. U periodu januar – oktobar 2023. godine registriran je pad fizičkog obima industrijske proizvodnje, pad proizvodnje u okviru prerađivačke industrije i rudarstva, dok je u okviru sektora proizvodnje električne energije zabilježen blagi rast.

Kada je u pitanju tržište rada, u septembru 2023. se nastavio uvećavati broj zaposlenih u odnosu na prethodni mjesec, kao i u odnosu na septembar 2022. godine. Ipak, primjećuje se da međugodišnja stopa rasta broja zaposlenih osoba usporava od početka godine zbog smanjenja broja zaposlenih u pojedinim djelatnostima, poput prerađivačke industrije. Rast ukupnog broja zaposlenih osoba najviše je potpomognut uvećanjem broja zaposlenih u području djelatnosti trgovine, obrazovanja, pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, kao i djelatnosti informacija i komunikacija.

S druge strane, broj registriranih nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini se nastavio smanjivati, uz postepeno smanjenje stope nezaposlenosti.

Prosječna neto plaća u septembru 2023. godine bila je veća u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ali uz sporiji realni rast zbog inflacije.

Uslijed slabljenja ekonomskog rasta i potražnje za bh. izvoznim tržištima zemalja Evropske unije, Bosna i Hercegovina je u periodu januar – oktobar 2023. godine zabilježila pad robnog izvoza. S druge strane, rast svjetskih i potrošačkih cijena u zemlji negativno se odrazio na domaću tražnju, što je rezultiralo smanjenjem uvoza roba u Bosnu i Hercegovinu. Uslijed ovakvih trendova kretanja izvoza i uvoza roba, ukupni robni deficit u periodu januar – oktobar 2023. godine je bio nešto veći u odnosu na isti period prethodne godine.

U 2023. godini inflacija u Bosni i Hercegovini postepeno usporava i u oktobru je imala najniži nivo od početka godine.

Tokom perioda januar – oktobar 2023. godine nastavljeni su pozitivni trendovi naplate ukupnih javnih prihoda na godišnjem nivou. Najveći doprinos rastu ukupnih javnih prihoda dali su porezni prihodi, podjednako i direktni i indirektni porezi.

INFORMACIJA O SASTANKU PODODBORA ZA PROMET, ENERGIJU, OKOLIŠ I REGIONALNI RAZVOJ IZMEĐU EU-a I BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o održavanju sedmog sastanka Pododbora za promet, energiju, okoliš i regionalni razvoj između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, 21. 3. 2024. godine.

Zadužena je Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine da u saradnji s nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini i nadležnim službama Evropske komisije provede sve neophodne radnje za održavanje sedmog sastanka Pododbora za promet, energiju, okoliš i regionalni razvoj između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, a predsjedavajući delegacije Bosne i Hercegovine zadužen je da bude na raspolaganju medijima za upite u vezi s ovim sastankom.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 26.02.2024.

Naslov: Redakcija