Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O BANKAMA: Predviđeno podizanje ograničenja izloženosti banaka prema jednom licu ili grupi povezanih lica za kreditna potraživanja koja nisu osigurana kolateralom sa 5 posto na 15 posto

27.02.2023.


Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, Vlada FBiH utvrdila je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o bankama, koji će u Parlamentu FBiH biti upućen na usvajanje po skraćenoj proceduri.

Resorno federalno ministarstvo obrazložilo je da je cilj ovog prijedloga dalje poticanje kreditne aktivnosti koja bi se mogla ostvariti podizanjem ograničenja izloženosti banaka prema jednom licu ili grupi povezanih lica za kreditna potraživanja koja nisu osigurana kolateralom sa 5 posto na 15 posto. Kako je obrazložilo Ministarstvo, to bi trebalo da doprinese i rastu privatnih i javnih investicija, kao podrške privredi i javnom sektoru.

Predloženom dopunom zakona, navedeno je također u obrazloženju, dodatno se bankama članicama međunarodnih grupacija omogućava razmjena najboljih praksi i iskustava ostalih članica grupacije, a s ciljem unapređenja poslovanja. S obzirom da izmjena i dopuna ovog zakona nije složena i da je manjeg obima, predloženo je njegovo usvajanje po skraćenoj proceduri.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 23.02.2023.

Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija