Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH

27.02.2023.


Na 4. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Šerif Špago.

Predstavnički dom nije prihvatio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini u prvom čitanju, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić. U skladu s Poslovnikom Predstavničkog doma, Ustavnopravna komisija zadužena je da izradi novo mišljenje o ovom Prijedlogu zakona.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zastavi Bosne i Hercegovine, kojeg je, u prvom čitanju, predložio poslanik Denis Zvizdić.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Nabavka i funkcionalnost ličnih dokumenata”, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH. Dom je usvojio zaključak kojim se zadužuje Vijeće ministara BiH (uključujući i Ministarstvo civilnih poslova i IDDEEA-u) da Predstavničkom domu PSBiH dostavi izvještaj s informacijama o realizaciji preporuka Ureda za reviziju institucija BiH iz Izvještaja o reviziji učinka na temu “Nabavka i funkcionalnost ličnih dokumenata”, a u pripremi procesa i tokom procesa javne nabavke predmetnih dokumenata (realizirana u januara 2023. godine - obavještenje o dodjeli ugovora 1110-1-1-54-5-21/23, dostupno na portalu javnih nabavki), kao i svih drugih javnih nabavki ličnih dokumenata uključujući dopune, produženja ugovora i svih drugih nabavki. Također, traži se i izvještaj o realizaciji prethodnih preporuka Ureda za reviziju institucija BiH od 2012. godine do danas.

Radi nepostojanja entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je Godišnji izvještaj iz oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja za Bosnu i Hercegovinu za 2020. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je prijedlog zaključka poslanika Jasmina Emrića, kojim Predstavnički dom PSBiH traži od predsjedavajuće Vijeća ministara BiH da, u saradnji s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, u roku od 30 dana organizira sastanak s predsjednicima vlada entiteta i Brčko Distrikta BiH, te nadležnim ministrima za poljoprivredu i ministrima za finansije radi usaglašavanja i konačnog uspostavljanja modela IPARD operativne strukture u BiH.

Predstavnički dom PSBiH nije usvojio:

  • Izvještaj o primjeni Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je podnosilac Ministarstvo pravde BiH,
  • Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, čiji je podnosilac Predsjedništvo BiH.

Predstavnički dom usvojio je Odluku o izmjenama Odluke o imenovanju članova stalnih komisija Predstavničkog doma PSBiH, kojom je, umjesto poslanika Zorana Tegeltije, u Komisiju za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma i u Komisiju za borbu protiv korupcije i kleptokratije Predstavničkog doma imenovan poslanik Milorad Kojić. Istom odlukom, umjesto poslanika Zukana Heleza, u Komisiju za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma i u Komisiju za borbu protiv korupcije i kleptokratije Predstavničkog doma imenovana je poslanica Ermina Salkičević – Dizdarević.

Prethodno, na početku sjednice, svečanu izjavu dali su poslanici Milorad Kojić, kome je mandat dodijeljen umjesto Zorana Tegeltije, imenovanog za ministra finansija i trezora BiH, te poslanica Ermina Salkičević – Dizdarević, kojoj je mandat dodijeljen umjesto Zukana Heleza, imenovanog za ministra odbrane BiH.

Usvojena je i Odluka o imenovanju članova Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH. Ovom Odlukom u Državnu regulatornu komisiju za električnu energiju iz Federacije BiH imenovani su Suad Zeljković i Milenko Tomić.

Za sekretara Predstavničkog doma PSBiH imenovan je Marin Vukoja.

Predstavnički dom dao je saglasnost za ratificiranje:

  1. Sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije vodnih i sanitarnih usluga) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, 
  2. Sporazuma o grantu za Trast fond jednog donatora za Projekat modernizacije vodnog i sanitarnog sektora za Bosnu u Hercegovinu (Projekat modernizacije vodnih i sanitarnih usluga) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u ulozi administratora Trast fonda jednog donatora za Projekat modernizacije vodnog i sanitarnog sektora za Bosnu u Hercegovinu.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 23.02.2023.

Naslov: Redakcija