Zastava Srbije

KAŽNJAVATI LICA KOJA VRŠE PRITISAK NA SVJEDOKE I SVJEDOKE KOJI POČINE KRIVOKLETSTVO

27.02.2018.


Ministar pravde BiH Јosip Grubeša rekao je da istražni organi treba da utvrde i procesuiraju one koji krivičnim djelima vrše pritisak na svjedoke ili svjedoke koji svojim iskazom počine krivično djelo krivokletstva.

Grubeša je istakao da su svjedoci uvijek najslabija karika kod utvrđivanja činjeničnog stanja i građenja slučaja, posebno u krivičnim predmetima jer za razliku od drugih dokaznih sredstava ljudi uvijek imaju mogućnost mijenjanja iskaza, davanja lažnih iskaza i slično, pa se slučajevi ne smiju zasnivati na takvim dokazima.

On je naveo da Tužilaštvo BiH i dalje ima veliki broj predmeta ratnih zločina, te da je cilj revidirane Strategije za procesuiranje ratnih zločina da budu procesuirani najsloženiji i najprioritetniji predmeti u Sudu i Tužilaštvu BiH, a ostali predmeti pred pravosudnim organima entiteta i Brčko distrikta do kraja 2023. godine.

"Osim u 2012. godini kada je ustupljeno više od 200 predmeta ratnih zločina, dinamika prenosa predmeta nije bila adekvatna, naročito ako se uzme u obzir da je u isto vrijeme došlo do preuzimanja značajnog broja predmeta od entitetskog i pravosuđa Brčko distrikta", rekao je Grubeša.

On je naveo da je rad sudija i tužilaca u nadležnosti Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, te da je neophodno da se ovaj institut koristi u punom kapacitetu i da bude oruđe da bi prepoznali eventualne zastoje u procesuiranju predmeta i da se napravi razlika da li je riječ o ljudskom faktoru ili postoje objektivni razlozi za koje se uvijek može naći rješenje.

Grubeša je naglasio da je vladavina prava ključna za napredak BiH na putu prema EU i da svi akteri moraju zajedno raditi na uspostavljanju efikasnog pravosuđa u koje će građani imati povjerenja.

"Kada prestanemo pravosuđe gledati kao oruđe za postizanje političkih ciljeva, kao što to, nažalost, neki rade, tada ćemo naći zajednički jezik u kom pravcu treba reformisati pravosuđe", zaključio je Grubeša.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 26.02.2018.

Naslov: Redakcija