Zastava Srbije

RS OSTVARILA ZNAČAJAN NAPREDAK U PROVOĐENJU ODLUKA EVROPSKOG SUDA

27.02.2017.


Predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva pravde i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i vršilac dužnosti pravnog predstavnika Republike Srpske Slobodan Radulj održali su u Banjaluci sastanak sa agentom Savjeta ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava, Belmom Skalonjić i njenom zamjenicom Sandrom Malešić.

Na sastanku je razgovarano o dosadašnjim aktivnostima u provođenju presuda Evropskog suda za ljudska prava, kao i o nastavku saradnje.

Izrazivši zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa Ministarstvom finansija Republike Srpske i aktivnostima koje su realizovane, agent Belma Skalonjić je konstatovala da je Republika Srpska postigla značajan napredak u provođenju odluka Evropskog suda za ljudska prava.

Ona je posebno pohvalila rezultate u predmetima koji se odnose na unutrašnji dug Republike Srpske, odnosno ratnu štetu (Čolić i Đurić protiv BiH) i opšte obaveze Budžeta Republike Srpske (Momić i Milinković protiv BiH).

"Komitet ministara Savjeta Evrope je pripremio Odluku kojom izražava veliko zadovoljstvo zbog izmjene Plana isplata ratne štete kojom je skraćen rok sa 20 godina na 13 godina za izvršavanje presuda i provedene ostale zahtijevane mjere", navela je Skalonjić i dodala da će po usvajanju navedene odluke u što kraćem roku institucijama Republike Srpske dostaviti prevod iste.

Osim navedenog, istakla je da je već usvojena Rezolucija u predmetima koji se odnose na opšte obaveze budžeta koje čine unutrašnji dug Republike Srpske. To su predmeti Momić i Milinković, gdje je Rezolucijom zatvoren nadzor nad izvršavanjem, s obzirom na to da je Komitet ocijenio da je Planom isplata obezbjeđeno izvršenje opštih obaveza u skladu sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Razgovarano je i o predmetima koji se aktivno vode pred Evropskim sudom za ljudska prava i onima koji su u fazi provođenja presuda, nad kojima Komitet ministara Savjeta Evrope vrši redovan nadzor.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo finansija, 24.2.2017.