Zastava Srbije

NACRT NOVOG ZAKONA O VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU BIH: Nacrt zakona uskoro pred Vijećem ministara

27.01.2021.


Ministar pravde BiH Josip Grubeša rekao je da će nacrt novog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV BiH) uskoro biti upućen Vijeću ministara.

Grubeša je naveo da važeći zakon o VSTV-u ima nedostataka, posebno u dijelu imenovanja i disciplinskih postupaka, sukoba interesa, prijave imovinskog stanja, kao i prava na žalbu na konačne odluke VSTV-a.

"U osnovna pitanja koja su uređena u nacrtu zakona, a zahtijevaju hitno usvajanje, spadaju sukob interesa članova VSTV-a, izvještaj o imovini sudija i tužilaca, što uključuje i članove Vijeća, te njihovu provjeru, osnivanje jedinice za integritet, pravne lijekovi protiv odluka o imenovanju i pojedine izmjene i dopune vezano za disciplinske prekršaje i postupke koji se vode protiv sudija i tužilaca", rekao je Grubeša.

Da bi BiH imala vladavinu prava, Grubeša je ponovio da pravosuđe u zemlji mora biti samostalno i nezavisno u pogledu donošenja odluka u pojedinačnim slučajevima, ali nikako da su pojedinci "samostalni" do te mjere da za svoj rad nikome ne odgovaraju.


IZVOR: Vebsajt Klix, 24.01.2021.

Naslov: Redakcija