Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojen akcioni plan za ugovor o paketu energetske podrške

26.12.2022.


Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Akcioni plan/mapu puta za Ugovor o paketu energetske podrške za državu i izgradnju otpornosti u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III za 2023. godinu).

Na ovaj način ispunjen je preduslov za potpisivanje Finansijskog sporazuma za IPA III za 2023. godinu između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije, kao i za početak provođenja Ugovora o paketu energetske podrške državi i izgradnji otpornosti.

Akcionim planom definirana je mjera potrebe za pomoć siromašnim potrošačima/ugroženim domaćinstvima da prevaziđu povećanje cijene grijanja, kao i mjere eneregetske efikasnosti u malim i srednjim preduzećima i domaćinstvima.

Zbog energetske krize koja je dovela do značajnog povećanja cijena energenata u Bosni i Hercegovini potrebno je preduzeti određene mjere kako bi se, s jedne strane, pomoglo socijalno ugroženim kategorijama, a s druge strane da se obezbijedi sigurnost snabdijevanja energentima. 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa zaduženo je da, po završetku utroška grant sredstava, izvijesti Vijeće ministara BiH o provođenju ovog akcionog plana. 

VMBiH FINANSIJSKI PODRŽAVA PROJEKTE IZ OBLASTI KULTURE, SPORTA, NAUKE, INOVATORSTVA, PROGRAMA HORIZONT, TE PREVENCIJE HIV-a I TUBERKULOZE

Vijeće ministara BiH donijelo je sedam odluka kojima se dodjeljuju grant sredstva Ministarstva civilnih poslova u 2022. godini za podršku projektima u oblastima kulture, sporta, inovatorstva, pripreme projekata za sredstva iz Fonda Horizont, te za realizaciju projekata bilateralne saradnje iz područja nauke, kao i za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u vezi s prevencijom HIV-a i tuberkuloze u BiH.

Odlukom o rasporedu sredstava iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZONT" za 2022. godinu dodijeljene su ukupno 444 hiljade KM za 31 projekt koje su kandidovale prvenstveno visokoškolske ustanove, naučnoistraživačke i neprofitne organizacije.

Odlukom o dodjeli sredstava za projekte iz tekućeg granta "Međunarodna kulturna saradnja" za 2022. godinu, ukupno vrijednog 390 hiljada KM, podržano je 57 projekata koje su kandidovali subjekti u resorima kulture i međunarodne promocije kulturnog stvaralaštva.

Odlukom o dodjeli sredstava iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini” za 2022. godinu u iznosu 3.097.000,00 KM pružena je finansijska podrška za 306 projekata koji doprinose razvoju kulture u skladu s prioritetima Strategije kulturne politike u BiH.

Odlukom o rasporedu sredstava namijenjenih za tekući grant "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2022. godinu, koji iznosi 1.342.000,00 KM, obuhvaćeno je 155 subjekata iz oblasti sporta.

Od ukupno raspoloživih sredstava 600 hiljada KM namijenjeno je Olimpijskom/Paraolimpijskom odboru BiH, Specijalnoj olimpijadi u BiH, te sportskim savezima registriranim na nivou BiH i entiteta, kao i sportskim savezima osoba s invaliditetom registriranim na nivou BiH i entiteta. Istovremeno, za sportske klubove koji organiziraju i učestvuju na međunarodnim sportskim manifestacijama namijenjeno je 400 hiljada KM, a za infrastrukturne radove na sportskim objektima koji će direktno doprinijeti održavanju sportskih aktivnosti ukupno 342 hiljade KM.

Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini” za 2022. godinu dodijeljeno je 117 hiljada KM. Ovim sredstvima sufinansira se 26 projekata koji doprinose razvoju inovatorstva i tehničke kulture u BiH.

Odlukom o rasporedu 60 hiljada KM vrijednog granta za realizaciju projekata bilateralne saradnje u području nauke na osnovu međunarodnih sporazuma u 2022. godini podržano je šest projekata koje je kandidovalo isto toliko subjekata sa univerziteta iz Sarajeva, Mostara i Banje Luke.

Odlukom o rasporedu sredstava namijenjenih za tekući grant vrijedan 50 hiljada KM sufinansirani su projekti devet nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i ovisnosti u Bosni i Hercegovini u 2022. godini, u rasponu od 5.000,00 KM do 6.800,00 KM.

Sredstva su dodjeljivana u skladu s kriterijima propisanim ranije donesenom odlukom Vijeća ministara BiH, a nakon završenog javnog konkursa.

Ove odluke stupaju na snagu danom donošenja i bit će objavljene u “Službenom glasniku BiH”.

OSIGURANA SREDSTVA ZA ZAPOSLENE U SIPA-i 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o odobravanju sredstava iz tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) u iznosu 400.000 KM.

Sredstva su namijenjena finansiranju naknada troškova zaposlenih zbog ranije izmjene odluke o naknadi za ishranu tokom rada za zaposlene u institucijama BiH i rasta cijene goriva na svjetskom i tržištu BiH tokom ove godine. 

IMENOVAN V.D. DIREKTORA AGENCIJE ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine poništilo je zaključak u vezi s imenovanjem vršioca dužnosti direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH, koji je donesen na 83. vanrednoj telefonskoj sjednici, nakon što je imenovani Amel Suljević informirao Vijeće ministara da ne prihvata takvu odluku.

Stoga je na današnjoj sjednici Vijeće ministara BiH donijelo Rješenje o imenovanju Vedada Hindije za vršioca dužnosti direktora Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine do 31. 1. 2023. godine. Riječ je o magistru ekonomije zaposlenom u Agenciji za rad i zapošljavanje BiH.


IZVOR: Vebsajt Vijeća ministara BiH, 22.12.2022.

Naslov: Redakcija