Zastava Srbije

ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI: Vlasnici oružja za ličnu bezbjednost obavezni da do 31. Decembra 2016. godine podnesu zahtjev za izdavanje novog oružnog lista. Uz zahtjev za izdavanje oružnog lista potrebno je priložiti dokaz o porijeklu oružja, dokaz o uplaćenoj taksi za rješavanje zahtjeva u iznosu od 30 KM, dokaz o uplati naknade za obrazac oružnog lista u iznosu od 20 KM, te ljekarsko uvjerenje

26.12.2016.


Rok za zamjenu oružnih listova ističe 31. decembra 2016. godine, a u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS kažu da odziv građana koji su dužni da izvrše ovu zakonsku obavezu nije zadovoljavajući.

- Apelujemo na sve da na vrijeme zamijene oružne listove ili da predaju oružje u najbližu policijsku stanicu - naglasili su u MUP-u RS.

Zakon o oružju i municiji ("Sl. glasnik RS", br. 26/2016), koji je stupio na snagu u aprilu 2016. godine, propisao je da su vlasnici oružja za ličnu bezbjednost obavezni da do kraja godine podnesu zahtjev za izdavanje novog oružnog lista. Oružni list za oružje za ličnu bezbjednost izdaje se sa rokom važenja od deset godina, osim za lica starija od 65 godina kojima se oružni list izdaje sa trajnim važenjem. Uz zahtjev za izdavanje oružnog lista potrebno je priložiti dokaz o porijeklu oružja, dokaz o uplaćenoj taksi za rješavanje zahtjeva u iznosu od 30 KM, dokaz o uplati naknade za obrazac oružnog lista u iznosu od 20 KM, te ljekarsko uvjerenje.

- Vlasniku oružja koji do kraja godine ne podnese zahtjev za zamjenu nevažećeg oružnog lista izreći će se novčana kazna u iznosu od 1.200 do 1.500 KM, te zaštitna mjera oduzimanja oružja - dodali su u MUP-u RS.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, S. Đ., 23.12.2016.