Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH: 30. novembra 2021. godine 27. redovna sjednica – Razmatranje prijedloga zakona

26.11.2021.


U skladu sa poglavljima VII. i XVI. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

 S A Z I V A M

 27. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak, 30. novembra 2021. godine u 10 sati.

 Za 27. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

 D N E V N I R E D

 1. Informacija Vlade FBiH o epidemiološkoj situaciji COVID – 19 na dan 01.11.2021. godine sa prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva,
 2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, predlagači: Irfan Čengić i Elmedin Konaković – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o građevinskom zemljištu,
 5. a) Izvještaj o radu i poslovanju JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar za 20219. godinu,

 b) Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar za 2020. godinu,

 6. a) Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za 2019. godinu,

 b) Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za 2020. godinu,

 7. Informacija o implementaciji Projekta izgradnje brze ceste Sarajevo-Goražde dionica

 Tunel Hranjen – Faza -1,

 1. Informacija o Pravilniku o dinamici zamjene fiskalnih sistema u Federaciji BiH,
 2. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o statusu projekta izgradnje Bloka 7 – TE Tuzla;, PISMO I ZAKLJUČAK, INFORMACIJA, INFORMACIJA ELEKTROPRIVREDA BiH, ZAKLJUČAK SA SJEDNICE KOLEGIJA PD,
 3. Zaključak u vezi Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj U-7/21 od 23.09.2021.
 4. Usvajanje zaključaka Zakonodavno-pravne komisije,
 5. Usvajanje Zaključka Administrativne komisije,
 6. a) Usaglašavanje Prijedloga Zakona o reprezantativnosti sindikata i udruženja poslodavaca

b) Usaglašavanje Prijedloga Zakona o izmjenama dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite

 1. Izbori i imenovanja.

 Sjednica će biti održana u Hotelu Hills, Butmirska cesta br.18, Ilidža.

 Napomena: U skladu sa odlukom Kolegija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH,

svi učesnici prilikom ulaska dužni su predočiti potvrdu o vakcinaciji, potvrdu o prebolovanom Covid-19 unazad šest mjeseci, PCR ili brzi antigenski test, ne stariji od 48 sati.


IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, 16.11.2021.

Naslov: Redakcija