Zastava Srbije

INDEKS EFEKTIVNOSTI PRAVOSUĐA BIH ZA 2020. GODINU: Pogoršana efektivnost sudija i tužilaca u BiH

26.10.2021.


Sveukupna efektivnost pravosuđa u BiH, koju i javnost i pravosuđe već smatraju niskom, u prošloj godini je opala, posebno u pogledu borbe protiv korupcije, pokazuju rezultati Indeksa efektivnosti pravosuđa BiH za 2020. godinu.

Indeks, koji izrađuje "Mežur" (Measure) projekat Agencije za međunarodni razvoj SAD (USAID) za podršku monitoringu i evaluaciji se izračunava na osnovu tri izvora podataka - anketiranih građana BiH, anketiranih sudija i tužilaca, te iz administrativnih podataka Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS), saopšteno je iz USAID-a.

Direktor Misije USAID-a Kortni Čab je istakla da je povjerenje javnosti i pouzdanost sudija i tužilaca u pravosudni sistem u BiH bitno za funkcionalnu demokratiju.

"Dalje opadanje efektivnosti pravosuđa ugroziće razvoj BiH i nade za evroatlantske integracije u budućnosti. Nadamo se da će novo rukovodstvo VSTS-a upotrijebiti Indeks i napraviti pozitivne promjene u pravosudnom sistemu i procesima", izjavila je Čabova.

Indeks pokazuje i da se percepcija sudija i tužilaca o efektivnosti pravosuđa znatno pogoršala u 2020. godini, što prati i pad vrijednosti indikatora zasnovanih na podacima o upravljanju sudskim predmetima VSTS-a.

Ovo je već druga godina zaredom da je percepcija sudija i tužilaca o efektivnosti pravosuđa u BiH u padu.

Posebno zabrinjava najniži broj kako prijavljenih, tako i riješenih predmeta korupcije od pokretanja izrade Indeksa 2015. godine.

Kako se vidi iz administrativnih podataka, iako broj novih predmeta opada, pravosudni resursi su u porastu. Vrijeme potrebno za rješavanje predmeta i porast broja neriješenih predmeta u prvostepenim sudovima i tužilaštvima time umanjuju efektivnost pravosuđa.

USAID-ov Indeks efektivnosti pravosuđa je, istovremeno, preporučio pravosudnim akterima, prije svega VSTS-u BiH, da preduzmu korektivne mjere na jačanju povjerenja javnosti, i to putem efektivnijeg procesuiranja predmeta korupcije i visokog kriminala.

Osim toga, čelnici pravosuđa se pozivaju da prepoznaju problema i preduzmu mjere za ublažavanje rastućeg nezadovoljstva samih sudija i tužilaca stanjem u njihovoj profesiji.

Vlada SAD, posredstvom USAID-a i drugih agencija, odlučna je pružati podršku BiH pravosuđu kako bi se efikasno borilo protiv korupcije i organizovanog kriminala, što su ključni preduslovi na putu do stabilne BiH, navodi se u saopštenju.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 22.10.2021.

Naslov: Redakcija