Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: 26. septembra 2023. godine Peta redovna sjednica – Razmatranje prijedloga i nacrta zakona

26.09.2023.


Peta redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske trebalo bi da počne sutra, 26. septembra 2023, u 10 časova.

Na Prijedlogu dnevnog reda, koji je utvrdio Kolegijum, nalazi se 21 tačka.

Prijedlog dnevnog reda Pete redovne sjednice:  

1. Poslanička pitanja i odgovori – Aktuelni čas;

2. Izbor potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske;

3. Prijedlog zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti – po hitnom postupku;

4. Prijedlog zakona o Fondu solidarnosti Republike Srpske – po hitnom postupku;

5. Prijedlog zakona o Agenciji za informaciono-komunikacione tehnologije – po hitnom postupku;

6. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o republičkoj upravi – po hitnom postupku;

7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o apotekarskoj djelatnosti – po hitnom postupku;

8. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske;

9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske;

10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske;

11. Nacrt zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u Republici Srpskoj;

12. Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija;

13. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju;

14. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljstvu;

15. Prijedlog programa fiskalne konsolidacije za period od 2024. do 2026. godine;

16. Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora Finansijskog sektora Republike Srpske za 2022. godinu;

17. Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske:

a)Izvještaj o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022. godine;

b) Izvještaj o radu za period od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022. godine;

v) Izvještaj o finansijskom poslovanju za period od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022. godine;

18. Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2022. godinu;

19. Izvještaj o radu i poslovanju Garantnog fonda Republike Srpske a. d. Banja Luka za 2022. godinu;

20. Izvještaji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske:

a) Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period od 1. 1. do 31. 12. 2022. godine;

b) Godišnji revizorski izvještaj za 2023. godinu.

21. Izbor i imenovanje.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 25.09.2023.

Naslov: Redakcija