Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

POSLODAVCI OBAVEZNI DA PROVJERE PODATKE O OSUĐIVANOSTI ZA K.D. SEKSUALNE ZLOUPOTREBE DJECE: Podaci iz kaznene evidencije se mogu i moraju tražiti od nadležnih organa unutrašnjih poslova i to prema mjestu rođenja lica za koje se podatak traži, sve do konačnog formiranja Registra

26.09.2018.


Zakon o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (“Sl. glasnik RS”, br.31/2018), koji je krajem aprila ove godine stupio na snagu, donešen je prvenstveno radi zaštite djece i njihove bezbjednosti, a u svrhu smanjenja rizika od seksualnog iskorištavanja djece.

S tim u vezi, Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske upućuje apel, ujedno i podsjeća sve poslodavce koji u svom radu ostvaru neposredan kontak sa djecom, da prilikom prijema u radni odnos, između ostalog, imaju obavezu izvršiti i provjeru o eventualnoj osuđivanosti lica, za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Ova obaveza propisana je u članu 8. Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece zakona, a prema kojem se podaci iz Registra mogu dati organima i organizacijama, ustanovama, institucijama i udruženjima, koja u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti ostvaruju neposredan kontakt sa djecom ako za to postoji opravdan interes, ali i drugim organima, organizacijama i ustanovama koje su nadležne za vođenje postupaka za ostvarivanje zaštite prava i interesa djece.

Dakle, gore navedeni organi imaju obavezu da prilikom prijema u radni odnos ili angažovanja određenog lica za obavljanje poslova koji dovode do neposrednog kontakta sa djecom, obavezno provjere kod nadležnog organa za vođenje Registra da li je to lice upisano u Registar.

Podaci iz kaznene evidencije se mogu i moraju tražiti od nadležnih organa unutrašnjih poslova i to prema mjestu rođenja lica za koje se podatak traži, sve do konačnog formiranja Registra.

Podsjećamo da su zakonom propisane i kaznene odredbe, a prema kojima će se novčanom kaznom, od 8.000 KM do 15.000 KM, kazniti odgovorno lice u pravnom licu, ukoliko od nadležnog organa ne traži podatke u skladu sa članom 8. ovog zakona.

Takođe, smatramo da bi na svim nivoima vlasti, uključujući i Brčko distrikt, trebalo da se ustanove evidencije osoba koje su učinile krivična djela protiv interesa djece, kao vid sankcije i opomene, a kako bi se efikasnije krenulo u borbu protiv seksualnih delikata nad djecom te obezbijedila adekvatna reakcija nadležnih službi i institucija, na način kako je to urađeno u Republici Srpskoj.


IZVOR: Vebsajt Vlade Republike Srpske, 25.09.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772