Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE Oko 360.000 vlasnika u FBiH riješilo pitanje statusa svojih nekretnina

26.09.2017.


Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinskopravne poslove Željko Obradović izjavio je da je zahvaljujući Projektu registracije nekretnina više od 360 hiljada vlasnika i suvlasnika u Federaciji BiH riješilo pitanje statusa svojih nekretnina.

Na konferenciji za medije u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu predstavljene su aktivnosti u implementaciji Projekta registracije nekretnina na teritoriji Federacije BiH.

- Cilj projekta je usaglasiti podatke između zemljišne knjige i katastra prije svega u gradskim sredinama u Federaciji BiH ili, jednostavno rečeno, zamijeniti i uspostaviti novu zemljišnu knjigu u svim gradskim sredinama u FBiH – ukazao je Obradović.

Podsjetio je da je projekt započeo u septembru 2013. i da traje do kraja januara 2020. godine, dodajući da se trenutno realizira u 54 političke općine u FBiH (od ukupno njih 79).

U Federalnoj upravi za geodetske i imovinskopravne poslove su, kako je dodao, zadovoljni i pomalo iznenađeni dobrim rezultatima koje postižu na terenu, a uvjet za to je prije svega dobra i kvalitetna saradnja s načelnicima, općinskim uredima za katastar, općinskim sudovima i zemljišnoknjižnim uredima.

- Oko 360 hiljada vlasnika i suvlasnika je u Federaciji BiH, zahvaljujući ovom projektu, riješilo pitanje statusa svojih nekretnina – ukazao je Obradović dodajući da bi taj rezultat mogao biti još bolji da je veći odziv na javne pozive osnovnih sudova za upis prava na nekretninama koji se provodi na teritoriji FBiH.

Također, u okviru projekta među ostalim, osigurano je održavanje i unapređenje zemljišnoknjižnog softvera "e-Grunt".

- Naša je vizija da u FBiH stvorimo jedinstvenu integriranu bazu podataka o nekretninama, da svi naši korisnici mogu na jednom mjestu izvršiti uvid u stanje svojih nekretnina, i u nekom budućem vremenu i on-line preuzeti podatke o svojim nekretninama – ukazao je Obradović.

Rukovoditelj Jedinice za implementaciju projekta Nedžad Pašalić je ukazao da je predviđeno da se u okviru projekta usklade podaci o nekretninama katastra i zemljišnih knjiga u 243 urbane katastarske općine s ciljem zamjene i/ili uspostave zemljišnih knjiga po podacima novog katastarskog premjera. Dodao je da su dosad pokrenute aktivnosti u 215, od te 243 katastarske općine, te da projekt ide željnom dinamikom.

Aktivnosti na usaglašavanju podataka, zamjeni i uspostavi zemljišne knjige na podacima novog katastarskog premjera, kako ističu iz Federalne uprave za geodetske i imovinskopravne poslove, obuhvataju 215 katastarskih općina s područja 54 općine i u nadležnosti 26 općinskih sudova u FBiH - 88 posto od planiranih 243 katastarske općine.

Projektom registracije nekretnina također se podržava i vektorizacija katastarskih planova i izrada baze podataka katastra nekretnina. Budžetskim, te sredstvima iz projekta, te kroz redovan rad službi za katastar trenutno je 1,43 miliona hektara, odnosno 55 posto od ukupne površine Federacije BiH u vektorskom obliku. Ukupan broj parcela u Federaciji u vektorskom obliku iznosi 3,4 miliona što predstavlja 68 posto vektoriziranih parcela, od ukupnog broja parcela u bazi podataka katastra nekretnina.

Pašalić je dodao i da je u okviru projekta, među ostalim, renovirano 14 katastarskih i pet zemljišnoknjiženih ureda.

Realizacijom ovog projekta, kako je istaknuto, ujedno se stvora potpuno novi okvir za razvitak tržišta nekretnina i sveukupni ekonomski razvitak Federacije BiH.

Federalno ministarstvo pravde i Vlada FBiH, kako je izjavio ministar pravde Mato Jozić, imaju obavezu i zadaću da se osiguraju zakonska rješenja da bi ovaj projekt što više i bolje bio implemantiran na korist građana FBiH.

- U ovom smo kvartalu predvidjeli i već je urađen zakon o elektronskom potpisu koji će ići sljedeći mjesec na Vladu i nakon toga u parlamentarnu proceduru, kako bi se osigurali što bolji uvjeti za građane - dodao je Jozić.

Projekt registracije nekretnina predstavlja nastavak Projekta registracije zemljišta koji je uspješno implementiran u periodu april 2007. - juni 2012. godine. 


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 25.09.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772