Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija BiH

26.07.2023.


Na 7. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine (P.Z.E.I), čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Dom naroda usvojio je na sjednici sljedeće izvještaje institucija BiH:

 • Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2022. godinu,
 • Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2022. godinu,
 • Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka Praćenje realizacije preporuka revizije učinka „Planiranje budžetskih rashoda u institucijama BiH“, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH,
 • Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH za 2021. godinu, čiji je podnosilac Zajednička komisija za ljudska prava PSBiH,
 • Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH za 2022. godinu, čiji je podnosilac Zajednička komisija za ljudska prava PSBiH.

Dom naroda usvojio je i sljedeće izvještaje stalnih radnih tijela PSBiH:

 • Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije Doma naroda PSBiH,
 • Izvještaj o radu Komisije za finansije i budžet Doma naroda PSBiH,
 • Izvještaj o radu Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda PSBiH,
 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH,
 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj,
 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove,
 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za evropske integracije,
 • Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava.

Dom je usvojio zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za provođenje procedure za izbor četiri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta. U Privremenu zajedničku komisiju iz Doma naroda imenovani su Snježana Novaković-Bursać, Kemal Ademović i Marina Pendeš.

Dom je primio k znanju:

 • Informaciju o radu Tužilaštva BiH za 2022. godinu,
 • Informaciju o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za 2022. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Dom naroda nije usvojio:

 • Izvještaj o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2022. godinu i finansijskom planu BHRT-a za 2022. godinu,
 • Izvještaj o realizaciji programa BHRT-a za 2022. godinu i programskim planovima BHRT-a za 2023. godinu,
 • Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2020. godini, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH.

Dom naroda dao je saglasnost za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa.

Dom nije prihvatio prijedlog dopune dnevnog reda tačkom koja glasi: Dom naroda PSBiH, na osnovu člana 14. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH od Ministarstva sigurnosti BiH traži hitnu i cjelovitu informaciju o stanju sigurnosti za period od 1. 1. do 15. 6. 2023, s posebnim akcentom na sigurnost djece i maloljetnih lica, maloljetničku delinkvenciju i posjedovanje, držanje i nošenje oružja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava u BiH.


IZVOR: Vebsajt Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, 25.07.2023.

Naslov: Redakcija