Zastava Srbije

ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU "PRKOS KORUPCIJI UPRKOS ODMAZDI - KAKO DO BOLJE ZAŠTITE ZVIŽDAČA U BOSNI HERCEGOVINI": Cilj – ponovo aktuelizirati probleme zbog odsustva zakona koji bi zaštitio prijavitelje korupcije u FBIH

26.06.2023.


Transparency International u Bosni i Hercegovini, povodom 23. juna, Međunarodnog dana zviždača, je u Sarajevu organizirao okrugli stol "Prkos korupciji uprkos odmazdi: Kako do bolje zaštite zviždača u Bosni Hercegovini". 

Fokus okruglog stola bili su problemi prouzrokovani odsustvom zakona u Federaciji BiH, imajući u vidu da je to jedini nivo u BiH  koji do sada nije zakonski zaštitio prijavitelje korupcije.

Izvršna direktorica TIBiH Ivana Korajlić kazala je da organizacijom okruglog stola ova nevladina organizacija pokušava da ponovo nametne temu zaštite prijavilaca korupcije u BiH.

"Još uvijek imamo situaciju u kojoj svi nivoi vlasti nisu usvojili adekvatne zakone koji bi pružili osnove za zaštitu prijavilaca korupcije, a i to da na nivoima gdje imamo usvojene zakone jednostavno ta zaštita je potpuno neefikasna i ne pruža nikakvu motivaciju potencijalnim prijaviteljima   korupcije. Posebno je problematično pitanje FBiH, koja  nikada nije usvojila zakon o zaštiti prijavilaca korupcije, iako je on stajo u parlamentarnoj proceduri 2018. godine", kazala je Korajlić.

Navela je da na nivou BiH ima zakon koji pruža zaštitu samo zaposlenim u institucijama BiH, te da je jako mali broj osoba koja su uopšte dobile status zaštićenog prijavioca.

"Ono što je problem je to što osobe koje imaju taj status i dalje trpe disciplinske progone od samih institucija kojima su prijavili  korupciju, čak su i dobili otkaze u pojedinim slučajevima, a da nadležne institucije, koje bi im trebale  osigurati zaštitu, jednostavno ne koriste nadležnosti koje su im na raspolaganju. Poseban je problem što pravosuđe ne postupa adekvatno po prijavama koje dolaze od zviždača", kazala je Korajlić.

Navela je da u Republici Srpskoj postoji zakon još od 2017. godine, ali da su imali samo tri slučaja u kojima su prijavioci korupcije potražili sudsku zaštitu.

"Sada možemo reći da jedino Brčko distrikt ima adekvatan zakon i primjenu koja pokazuje da su u prethodnom periodu četiri osobe potražile zaštitu i dobile status zaštićenih prijavilaca korupcije", kazala je Korajlić.

Smatra da zbog neharmonizovanog zakonskog okvira postupanje institucija stvara ogromnu nesigurnost i šalje poruku da se više isplati šutati, nego se upuštati u borbu u kojoj će prijavioci trpjeti katastrofalne posljedice, sa jedne strane, a sa druge nemati uvjerenje da će institucije postupiti po prijavi.

Okrugli sto okupio je predstavnike relevantnih institucija sa svih nivoa vlasti u BiH, kao i predstavnike međunarodnih institucija, organizacija civilnog društva i medija.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 23.06.2023.

Naslov: Redakcija