Zastava Srbije

POČEO SA RADOM NOVI SISTEM ZA PREKOGRANIČNU KONTROLU ROBA U FBIH

26.05.2023.


Federalna uprava za inspekcijske poslove saopćila je da granični inspektori, kao i privredni subjekti (uvoznici i špediterske kuće), koji obavljaju prekogranični promet roba, od ovog mjeseca u svakodnevnom poslovanju, uz podršku USAID-a, počinju koristiti novi savremeni sistem za prekograničnu kontrolu roba (BIMS).

Kako je saopćeno iz FUZIP-a, najvažnije funkcionalnosti novog sistema omogućit će preciznije upravljanje najavljenim zahtjevima uvoznika i špediterskih kuća, zatim standardizaciju i automatizaciju unosa podataka iz zahtjeva, kao i automatizaciju obračuna naknada koje plaćaju subjekti nadzora. Također, omogućit će i potpuno administriranje pojedinačnih zahtjeva, uz jednostavnije praćenje statusa predmeta, kao i napredne statističke i analitičke mogućnosti izvještavanja, povećan nivo razmjene informacija (podataka) sa drugim organima i institucijama vlasti, te unapređenje sigurnosti sistema i podataka.

- Nova digitalna rješenja će u značajnijoj mjeri unaprijediti i olakšati rad federalnim graničnim inspektorima koji ulažu ogroman napor kako bi kontrole u prekograničnom prometu roba u BiH bile efikasne i u skladu sa zakonom. Ovo dodatno doprinosi bržem, transparentnijem, sigurnijem i povoljnijem pružanju usluga privrednim subjektima – ističu iz FUZIP-a.

Napominju da se nastavlja uspješna saradnja i u provedbi USAID-ovog projekat “E-uprave”, te da se u ovoj godini očekuje i završetak razvoja novog sistema za upravljanje inspekcijskim nadzorom (“E-inspektor”).


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 24.05.2023.

Naslov: Redakcija