Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O RADU U INSTITUCIJAMA BIH: Predviđeno da nakon isteka porođajnog odsustva, žena sa djetetom najmanje do jedne godine života ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena, a za blizance, treće i svako sljedeće dijete ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta

26.04.2023.


Zastupnici u državnom parlamentu su razmotrili Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine u vezi sa porodiljnim odsustvom. Prijedlog su uputili Predrag Kojović, Sabina Ćudić i Aida Baručija.

Predloženi zakon predviđa da nakon isteka porođajnog odsustva, žena sa djetetom najmanje do jedne godine života ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena, a za blizance, treće i svako sljedeće dijete ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta.

Definirano je da ovo pravo može koristiti i zaposlenik - otac djeteta, ako žena za to vrijeme radi u punom radnom vremenu ili osoba koja se brine o djetetu u slučaju smrti oba roditelja, ukoliko roditelji napuste dijete ili ako nisu u stanju da se brinu o djetetu.

Predlagači su naveli da za provedbu ovog Zakona nisu nužna dodatna finansijska izdvajanja, ukoliko se racionalne iskoriste postojeći ljudski i finansijski resursi unutar institucija Bosne i Hercegovine obzirom da se radi o izmjeni jednog člana Zakona koji utječe na limitiran broj osoba.

Nakon što su predlagači odustali od zahtjeva da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku, ovaj zakonski prijedlog bit će razmatran po skraćenom zakonodavnom postupku.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 19.04.2023.

Naslov: Redakcija