Zastava Srbije

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI: Vlada FBiH nakon 12 godina konačno dijelom upravlja UKC-om Tuzla

26.04.2022.


Nakon 12 godina Vlada Federacije BiH konačno je ušla u upravljačku strukturu Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Napokon je ispoštovan zakon, privremeni Upravni odbor je imenovan, a sada bi mogla uslijediti i smjena menadžmenta na čelu s direktorom Alenom Kamerićem.

Vlada Federacije BiH 2010. preuzela je dio osnivačkih prava u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, a tek 12 godina kasnije imenovala je svoje predstavnike u organe ove zdravstvene ustanove. Na takav način konačno je ispoštovan Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. novine FBiH", br. 46/2010 i 75/2013) FBiH koji je i donesen 2010. godine.

Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dajana Čolić kaže da prema proceduri, u sastav Upravnog odbora UKC-a Tuzla, ulaze po dva člana Vlade FBiH i Vlade TK kao suosnivača te tri člana iz reda zaposlenika te zdravstvene ustanove, uz to da dva moraju biti zdravstveni radnici.

Kako je potvrđeno, procedura imenovanja privremenog Upravnog odbora tuzlanskog UKC-a na period do tri mjeseca već je završena, a sada slijedi njegovo konstituisanje.

Shodno tome, za predsjednika je imenovan Emir Softić kao predstavnik Vlade FBiH, zatim i članovi Jasmin Osmančević, također kao predstavnik Vlade FBiH, Adnan Muslimović i Dževad Ahmetović kao predstavnici Vlade TK te Adnan Behram, Azra Gutić-Hodžić i Tomislav Marić kao predstavnici UKC-a.

"Na ovaj način ispoštovan je Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH koji je donesen 2010., a tri godine kasnije i statut Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Također, od novembra prošle godine postoji nalaz Federalne uprave za inspekcijske poslove kojim je potvrđeno da Upravni odbor nije formiran u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti te da se na kraju kao takav mora ispoštovati", ukazala je Čolić.

Rješavanje pravnog statusa Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli gdoinama je bilo na čekanju, iako su odluku o tome, kao i o suosnivačkim pravima donijeli Federalni parlament i Skupština Tuzlanskog kantona.

2013. godine Parlament Federacije BiH i Skupština Tuzlanskog kantona donijeli su odluku o preuzimanju osnivačkih prava, na osnovu koje je Univerzitetski klinički centar u Tuzli trebao nastaviti rad, ali kao univerzitetsko-klinička bolnica.

Radna grupa koja je trebala kreirati prijedlog ugovora o međusobnim pravima i obavezama nije bila formirana, a u upravljačkim strukturama UKC-a Tuzla izostajali su predstavnici Vlade Federacije BiH.

"Ovo je bila obaveza koja je trebala biti urađena znatno ranije. U sazivu Kantonalne vlade koju je predvodio premijer Denijal Tulumović s tim u vezi aktivnosti su se pokrenule, ali se zbog formiranja određenih komisija, a zatim i koronavirusa stalo sa svime. Sada je konačno to završeno", navela je Čolić.

Ulaskom Vlade Federacije BiH u upravljačku strukturu, Univerzitetski klinički centar u Tuzli sada će imati jasno određen iznos sredstava koja će dobijati sa federalnog nivoa, iako su u proteklim godinama svakako izdvajali novac.

"Iskreno govoreći, Vlada FBiH i od ranije je finansirala UKC Tuzla, ali sada je i taj dio po zakonu usklađen. Koje benefite će tuzlanski klinički centar sada imati bit će definisano ugovorom koji će suosnivači sklopiti, ali svakako će jedan dio finansiranja pripasti Federalnoj vladi jer preuzimanjem prava sada preuzimaju i određene obaveze", nastavlja Čolić.

Privremeni Upravni odbor bi u svom mandatu mogao imenovati i privremenog direktora UKC-a Tuzla, a po isteku tri mjeseca sve dužnosti bi trebali preuzeti stalni organi.

Sada se čeka i na imenovanje Nadzornog odbora UKC-a Tuzla. Kantonalna vlada za člana je predložila Admira Jukana, dok je za predstavnika UKC-a predložen Damir Pištoljević. Vlada FBiH jednog svog člana još uvijek nije predložila.

Kako nam je Čolić potvrdila, Vlada Tuzlanskog kantona još uvijek nije razmatrala izvještaj o radu i finansiranju UKC-a, što bi se moglo dogoditi u dogledno vrijeme.

"Ukoliko bi i došlo do promjena u menadžmentu, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH, direktora UKC-a imenuje Upravni odbor te zdravstvene ustanove, uz prethodnu saglasnost Federalnog ministra zdravstva. U suštini, paušalno rečeno, kanton više nema ništa s time, što nije bio slučaj u ranijim godinama, odnosno sazivima kantonalnih vlada", pojašnjava Čolić.

Inače, Vlada Federacije BiH prije nekoliko godina je kao suosnivač ušla u upravljačke strukture u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) te Sveučilišnoj kliničkoj bolnici (SKB) u Mostaru.

Federalna vlada tokom ove sedmice u navedene dvije zdravstvene ustanove na četverogodišnji mandat imenovala je članove upravnih odbora.

Shodno tome Jasmin Kapetanović je imenovan za predsjednika Upravnog odbora KCUS-a, a Lejla Brčić, Ernela Eminović, Muvedeta Butmir-Ćedić, Ajdin Zulić, Diana Štimjanin-Koldžo, Nusret Popović, Mladen Čuturić, Amra Karić i Josip Nikolić za članove.

Kada je riječ o Upravnom odboru SKB-a Mostar, za predsjednika je imenovan Miro Leventić, a članovi su Zvonko Landeka, Edin Obradović, Vedran Marčinko, Vesna Brkić, Senada Vujica, Fila Raguž, Ružica Biloš, Snježana Marić i Nedžad Jusić.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 23.04.2022.

Naslov: Redakcija