Zastava Srbije

VIJEĆE ZA ZAŠTITU VITALNOG INTERESA USTAVNOG SUDA RS: Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda

26.04.2018.


U Banjoj Luci je 25. aprila 2018. godine, održana 116. sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske koje je, u skladu sa Ustavom i Zakonom utvrđenim nadležnostima, utvrdilo da Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 22. februara 2018. godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.

Vijeće je svoj stav o nepostojanju povrede vitalnih nacionalnih interesa bošnjačkog naroda u odnosu na osporeni Zakon obrazložilo činjenicom da tvrdnje podnosioca zahtjeva ne dokazuju povredu nijednog prava iz okvira zaštite vitalnog nacionalnog interesa bilo kojeg konstitutitvnog naroda posebno, utvrđenih članom 70. Ustava, koji je dopunjen Amandmanom LXXVII na Ustav Republike Srpske. Prema ocjeni Vijeća, ove tvrdnje suštinski odražavaju bojazan podnosioca zahtjeva u pogledu buduće primjene predmetnog Zakona, koja bi mogla da dovede do ugrožavanja prava pripadnika bošnjačkog naroda na obrazovanje, vjeroispovjest, jezik, njegovanje kulture, tradicije i kulturnog nasljeđa. Vijeće je takođe utvrdilo da se predmetnim zahtjevom ne ukazuje na konkretno zakonsko propisivanje koje vrijeđa kolektivna prava bošnjačkog naroda već se ističe potreba dopune zakonskog teksta Zakona u smislu preciziranja naziva jezika kojim se služi bošnjački narod i zastupljenosti konstitutivnih naroda i Ostalih u Savjetu za razvoj predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i školskim odborima.

Vijeće je u pogledu ovih navoda utvrdilo da se predmetne zakonske odredbe, ali i zakon u cjelini, ne odnosi na pripadnike nijednog konstitutivnog naroda pojedinačno, da ne sadrži nacionalni predznak, već se podjeknako odnosi na sva lica koja mogu biti imenovana za člana Savjeta, odnosno školskog odbora. Takođe, Vijeće je ocijenilo da činjenica što Zakon ne sadrži rješenja u smislu zahtjeva Kluba delegata bošnjačkog naroda ne može biti predmet postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa, niti može dovesti do povrede vitalnog nacionalnog interesa ni jednog konstitutivnog naroda, te da predmetom ocjene mogu biti samo postojeće odredbe Zakona, a ne moguća druga zakonska rješenja i njihova buduća primjena.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda, 25.04.2018.

Naslov: Redakcija