Zastava Srbije

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE RS: Dozvoljen rad prehrambenih radnji u tržnim centrima

26.03.2021.


Republički štab za vanredne situacije na 75. sjednici, održanoj telefonskim putem, donio je Zaključak o izmjeni Zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj.

U Zaključku o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, od 21.03.2021. godine, tačka 1., podtačka 2., alineja 5., mijenja se i glasi:

 "- rad trgovačkim centrima i subjektima koji posluju u okviru trgovačkog centra izuzev subjekata čija je pretežna djelatnost trgovina prehrambenim proizvodima kao i subjekata koji posluju u prostorima koji imaju zaseban ulaz u odnosu na ulaz trgovačkog centra bez obzira na vrstu djelatnosti koju obavljaju."

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Republički štab za vanredne situacije Republike Srpske prihvatio je Informaciju o obavezama JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske i bolnica u obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti (COVID-19) izazvane novim virusom korona "SARS-COV-2" u Republici Srpskoj, te je donio Zaključak o obavezama JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske i bolnica u obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti (COVID-19) izazvane novim virusom korona "SARS-CoV-2" u Republici Srpskoj.

Prema ovom zaključku nalaže se JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske i bolnicama obavezno sprovođenje mjera za reagovanje na pojavu bolesti (COVID-19) izazvane novim virusom korona "SARS-CoV-2" u Republici Srpskoj i to:

1) da sve svoje raspoložive kapacitete (ljudske, prostorne, opremu) uključe u zbrinjavanje i rješavanje pacijenata oboljelih od COVlD-19,

2) da sa svojih do 50% kapaciteta organizuju rad specijalističkih i supspecijalističkih ambulanti od 24. marta 2021. god:

         uz organizovanje strogog režima naručivanja pacijenata,

         uz obavezno korištenje maski za pacijente,

         uz pridržavanje mjera fizičke distance od dva metra i mjera lične i respiratorne higijene,

         uz obezbjeđivanje pisanih uputstava za pacijente na vidnom mjestu u čekaonici (posteri, promotivni flajeri),

         uz nošenje lične zaštitne opreme od strane zdravstvenih radnika shodno preporukama koje podrazumijevaju mjere da se svaki pacijent tretira kao potencijalno zaražen,

         uz sprovođenje trijaže pacijenata na COVID-19, i kod sumnje na isti obavezno prijavljuju higijensko-epidemiološkoj službi doma zdravlja,

         uz pojačavanje higijenskih mjera pranja i dezinfekcije površina, prostorija i pribora za rad i

         uz pojačan inspekcijski nadzor nad sprovođenjem mjera.

3) da imaju planove o raspoređivanju zdravstvenih i drugih lica za funkcionisanje JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske i bolnica,

4) da u dodatnim prostornim kapacitetima sa ispunjenim uslovima vrše prijem i zbrinjavanje oboljelih od COVlD-19,

5) da obezbijede maksimalan moguć broj jedinica (najmanje 10, a za JZU Bolnica Nevesinje 5) za mehaničku potporu respiracije:

         fiksni respiratori (urađene instalacije za gasove) i

         pokretni respiratori (postoje prostorije i prateća oprema u koje će biti smješteni),

6) da obezbijede neophodne lijekove i medicinska sredstva za sprovođenje njihovog plana rada,

7) da imaju timove koji su zaduženi za rukovođenje i rad u jedinicama za mehaničku potporu respiracije,

8) da održavaju redovnu komunikaciju između doktora medicine – specijaliste infektologije JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, odnosno bolnice, doktora medicine – specijaliste epidemiologije nadležnih domova zdravlja, JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske,

9) da u slučaju pojave infekcije izazvane virusom korona "SARS-CoV-2" kod zaposlenih u JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, odnosno bolnici hitno obave epidemiološko istraživanje i preduzmu sve potrebne mjere u skladu sa istim i

10)       da o svim aktivnostima i dešavanjima u JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, odnosno bolnici izvještavaju Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite.

11) da što je prije moguće uspostave saradnju sa drugim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj koje se bave stacionarnim liječenjem oboljelih od COVID-19 kroz formalizovan sistem koji uključuje direktnu komunikaciju, posjete zdravstvenih radnika između ustanova, uspostavljanje video linkova ili telefonskih kontakata, razmjenu stručnih znanja i informacija, međusobne konsultacije oko organizacije liječenja i rada, kao i o liječenju u konkretnim slučajevima, privremenu razmjenu zdravstvenih radnika, sa ciljem postizanja istih standarda i kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga u liječenju oboljelih od COVID-19.

12) da JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, kao vodeća ustanova sa najvećim iskustvom u liječenju i zbrinjavanju oboljelih od COVID-19, prenese znanja svim bolnicama u Republici Srpskoj.

13) da JZU UKC RS i bolnice dostavljaju Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite podatke na dnevnom nivou:

- Maksimalan broj kreveta u funkciji na kovid odjeljenjima u najgorem scenariju,

- Broj raspoloživih kreveta na kovid odjeljenjima,

- Broj potrebnih dodatnih kreveta,

- Ukupan broj respiratora u funkciji na kovid odjeljenjima (sa i bez pacijenta),

- Broj respiratora koji se mogu instalirati u ustanovi (ustanova raspolaže sa respiratorima, ali isti nisu instalirani),

- Broj potrebnih dodatnih respiratora koji se mogu instalirati (ustanova ne raspolaže sa respiratorima, ali ima mogućnost instalacije istih).

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 24.03.2021.

Naslov: Redakcija