Zastava Srbije

ROK ZA PODNOŠENJE GODIŠNJIH PORESKIH PRIJAVA ISTIČE 31. MARTA 2018. GODINE

26.03.2018.


Poreska uprava Republike Srpske obavijestila je poreske obveznike da 31. marta ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava za 2017. i 2018. godinu, te ih je pozvala da poštuju rokove definisane u poreskom kalendaru.

Kada je riječ o fizičkim licima, 31. marta ističu rokovi za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dohodak za prošlu godinu, godišnje prijave poreza po odbitku za godišnji obračun doprinosa za 2017, koju podnose nosioci komercijalnih i nekomercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, te poreske prijave za registrovano oružje za ovu godinu.

Kada su u pitanju preduzetnici, 31. marta ističu rokovi za podnošenje godišnjih poreskih prijava za porez na dohodak za prošlu godinu, za malog preduzetnika, koja se podnosi samo ako u 2017. godini nisu podnesene mjesečne prijave za malog preduzetnika i/ili je u toj godini prijavljen porez manji od 600 KM, te poreske prijave za posebnu republičku i komunalnu taksu za ovu godinu.

Rok za podnošenje poreske prijave odnosi se i na pravna lica, među kojima su poslovne jedinice pravnih lica iz Federacije BiH, te strana pravna lica sa stalnim mjestom poslovanja, saopšteno je iz Poreske uprave.

Za njih 31. marta ističe rok za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dobit za 2017. godinu, godišnje prijave kontrolisanih transakcija sa povezanim licima za prošlu godinu, koju podnose poreski obveznici čiji ukupan iznos kontrolisanih transakcija u 2017. prelazi 700.000 KM, te poreske prijave za komunalnu taksu i registrovano oružje za ovu godinu.

Poreski kalendar objavljen je na internet stranici Uprave, te su poreskim obveznicima poručili da u zadatim rokovima plate zakonski propisane obaveze.

Iz Poreske uprave su podsjetili da početkom godine objavljuju "Poreski kalendar" s ciljem da se obveznicima pomogne u pravovremenom izvršavanju njihovih poreskih obaveza da bi izbjegli eventualne sankcije zbog propuštanja rokova.

"Kažnjavanje nam svakako nije cilj, već da budemo partner i institucija koja stoji na raspolaganju poreskim obveznicima", poručili su iz Poreske uprave Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, 25.03.2018.

Naslov: Redakcija