Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ribarstvu

26.02.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 110. sjednici, u Banjaluci, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ribarstvu.

Zakon o ribarstvu donesen je 2012. godine, a pratilo ga je i donošenje većeg broja pravilnika s ciljem zaštite i unapređenja ribljeg fonda u ribolovnim vodama, prirodnih staništa i biodiverziteta s jedne strane, te razvoja akvakulture sa druge strane.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona daje se mogućnost fizičkim licima da obavljaju djelatnost akvakulture. Po važećem zakonu za obavljanje ove djelatnosti lica su trebalo da budu registrovana kao preduzetnici.

Ovim izmjenama definišu se objekti za uzgoj ribe, gdje se pored uobičajenih objekata navode i zatvoreni objekti za akvakulturu, što podrazumijeva ili uključuje recirkulaciju vode tokom uzgoja, a što se direktno odražava na troškove tokom uzgoja, a definišu se i obaveze i prava subjekata koji se bave uzgojem genetskog materijala (oplođena ikra, riblja mlađ i riba) za poribljavanje, s ciljem očuvanja optimalne strukture i veličine populacija autohtonih vrsta riba u ribolovnim vodama i biološke raznovrsnosti.

S ciljem zaštite, praćenja, planiranja i razvoja resursa u ribarstvu Zakon predviđa donošenje Program razvoja ribarstva i akvakulture kao planski dokument koji obezbjeđuje dugoročnu politiku upravljanja u sektoru ribarstva i akvakulture na period od 20 godina.

U Nacrtu zakona posebno je istaknuta zaštita izvorišta rijeka, riječica i potoka kao dijelova ribolovnih voda s ciljem sprečavanja njihovog zagađenja, a izmijenjene su i odredbe kojima se uređuje inspekcijski nadzor, te su ublažene novčane kazne propisane za radnje koje se u ovom zakonu kvalifikuju kao prekršaji.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2020. godinu.

Za provođenje ovog plana u 2020. godini kroz realizaciju 6 programa planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 16.901.413,30 KM za zapošljavanje i samozapošljavanje 3.292 lica.

Zaključno sa 31.12.2020.godine, po svim realizovanim programima zapošljavanja, odobrena su sredstva u visini od 15.187.895,68 KM za zapošljavanje ukupno 2.888 lica. Od odobrenog broja, do 31.12.2020.godine, zaposleno je 2.033 lica i realizovana sredstva u iznosu od 10.501.476,04 KM.

Zbog posljedica izazvanih pandemijom Kovid-19, realizacija Akcionog plana zapošljavanja za 2020. godinu je kasnila, pa je za neke od programa produženo trajanje Javnog poziva do 31.12.2020. godine. Stoga se, realizacija određenog broja odobrenih zahtjeva nastavlja i u 2021. godini.

Prema podacima iz izvještaja, zaključno sa 31.12.2020.godine, sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske po osnovu zaposlenja i obavljanja privatne djelatnosti brisano je ukupno 29.879 lica, u prosjeku 2.490 lica mjesečno.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2020. godine.

Informacija će biti upućena na razmatranje Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Program rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2021. godinu, kao i Izvještaj o realizaciji Programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2020. godinu.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 25.02.2021.

Naslov: Redakcija